Langer Werken Annet de Lange

Lectoraat rede van dr. Annet H. de Lange

Inhoudsopgave

Het lectoraat Human Resource Management: Waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar treffen 7

1.1 Achtergrond: Een arbeidsmarkt in transitie 8 1.2 Leeswijzer rede 11

Maatschappelijke context lectoraat Human Resource Management 13
2.1 Vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt 13
2.2 Stijgende werkloosheid onder met name oudere werkenden 18 2.3 Participatiewet 2015 20
2.4 Flexibilisering van de arbeidsmarkt 22
2.5 De vrijwilliger in de organisatie 24

Theoretisch achtergrond van het lectoraat Human Resource Management 27
3.1 Duurzame inzetbaarheid en Human Resource Praktijken: verschillende niveaus van analyse 27
3.2 Kenmerken van duurzame inzetbaarheid 28
3.3 Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid? 30
3.4 Human Resource Management, HRM-praktijken en werkuitkomsten 35 3.5 Duurzaam werk 41
3.6 Fit perspectieven HRM en duurzame inzetbaarheid? 45

Duurzame inzetbaarheid vanuit werknemersperspectief: Microniveau 47
4.1 Veranderingen in belastbaarheid over de levensloop 47
4.3 Individueel en team job crafting: zelfmanagement als HRM-praktijk. 51

Duurzame inzetbaarheid vanuit werkgeversperspectief: Mesoniveau 55
5.1 Strategische functies van bundels van Human Resource Praktijken 55 5.2 Strategisch HRM-beleid en duurzame inzetbaarheid 55
5.3 Het belang van ondersteunend leiderschap 63

Duurzame inzetbaarheid vanuit regionaal of overheidsperspectief: Macroniveau 68
6.1 Een terugtredende overheid: HRM-uitdagingen en kansen 70 6.2 Het Gelders Arbeidsmarkt Model 72

Kennisdeling, -borging en valorisatie? 76
7.1 Integraal HRM: kennisdeling en -borging over (evidence-based) HRM-praktijken 76
7.2 Valorisatie van kennis naar de praktijk 79
7.3 Kennisdeling en -borging, valorisatie via het onderwijs 82

Onderzoeksagenda van het lectoraat HRM 85
8.1 Doelstelling en vraagstellingen lectoraat HRM 85
8.2 Implementatieonderzoek vanuit lectoraat HRM 87
8.3 HRM-bouwstenen voor duurzame inzetbaarheid: interactie onderwijs,

onderzoek en praktijk. 89

Referenties 92

Aanvullende statistieken Europa en Nederland 111

Interviewmethodieken duurzame inzetbaarheid 115

Voorbeeld E-profiel en ontwikkel dashboard Transitiebedrijf Gelders Arbeidsmarkt Model 117

Auteur(s)

Dr. Annet H. de Lange

Uitgever

HAN University of Applied Sciences Press

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons