Jobcrafting foto

Het doel van het onderzoek van Danielle Mulder is om te achterhalen of er een samenhang is tussen job crafting, bevlogenheid en werkprestaties. En werkt job crafting misschien aanstekelijk? Middels crossover kan job crafting van de actor worden overgenomen door de partner, en andersom. Crossover is het proces dat plaatsvindt wanneer het psychologische welzijn van één persoon van invloed is op het niveau van welzijn van iemand anders.

Crossover effecten
Veel onderzoeken naar crossover hebben aangetoond dat een negatieve gemoedstoestand, zoals stress, van invloed kan zijn op de gemoedstoestand van de partner. Recentelijk is ook aangetoond dat positief welzijn van de ene persoon, zoals progressie op het werk en werkbevlogenheid, kan worden overgedragen op de ander (Bakker & Demerouti, 2007; Bakker & Xanthopoulou, 2009). Op basis van bovenstaande literatuur wordt een crossover effect van job crafting verwacht tussen nauw samenwerkende collega’s. Verondersteld wordt dat er een positieve samenhang zal zijn tussen de mate van job crafting bij de werknemer (actor) en de mate van job crafting bij zijn of haar collega (partner).

In het onderzoek zijn geen crossovereffecten gevonden. Dit kan ook aan de onderzoeksopzet hebben gelegen: De studie werd uitgevoerd onder 122 participanten, 55 koppels. Maar niet duidelijk was hoeveel uur per dag de koppels elkaar daadwerkelijk zien en of zij bijvoorbeeld op dezelfde kamer werken. In een studie waarin dia als eis wordt gesteld voor deelname aan het onderzoek zijn mogelijk wel crossovereffecten te vinden.

Jobcrafting, bevlogenheid en prestaties
Hangt jobcrafting samen met bevlogenheid, en presteren bevlogen medewerkers ook daadwerkelijk beter? Je kan verwachten dat een bevlogen medewerker, die vitaal, toegewijd en volledig geconcentreerd is op zijn werk optimaal presteert. Een belangrijke bevinding in dit onderzoek is de gevonden samenhang tussen het verhogen van job resources en bevlogenheid, taakprestatie en adaptieve prestatie. Vooral het verhogen van hulpbronnen leidt tot meer bevlogenheid. Bij hulpbronnen kan je denken aan het vragen om feedback, het vragen om advies bij collega’s of managers en het zoeken van ontwikkelingsmogelijkheden (Hobfoll, 1989; Petrou, 2011). Werknemers investeren in hulpbronnen om te kunnen omgaan met veeleisende of moeilijke situaties. Het zoeken naar hulpbronnen wordt gezien als pro-actief gedrag om specifieke doeleinden te bereiken, zoals het om kunnen gaan met werkeisen, en kan daarom positieve resultaten bieden voor werknemer’s motivatie en welzijn (Petrou, 2011).

Kansen creëren voor bevlogenheid
Door middel van job crafting kunnen werknemer kansen creëren om gepassioneerd met hun werk bezig te zijn, en werkzaamheden te verrichten die hen energie geven en waar zij met plezier aan werken (Berg, Dutton & Wrzenievski, 2008). Dit leidt, zo blijkt uit deze studie, tot bevlogen werknemers, werknemers met een hoog energie niveau, die enthousiast zijn over hun werk (Bakker & Demerouti, 2007).

Betere prestaties en meer aanpassingsvermogen
Ook wordt in deze studie de relatie tussen job crafting en prestatie aangetoond. Er is namelijk een samenhang tussen het zoeken naar hulpbronnen en zowel taakprestatie als adaptieve prestatie. Dit betekent dat een medewerker dankzij jobcrafting beter, of gemakkelijker zijn of haar taken kan vervullen. Verbetering van de adaptieve prestatie betekent dat medewerkers zich gemakkelijker aanpassen aan nieuwe werkcondities en werkeisen (Griffin, Neal & Parker, 2007).

Zowel taakprestatie als adaptieve prestatie kunnen, zo blijkt uit deze studie, worden voorspeld door het zoeken naar hulpbronnen wat de interesse tot nader onderzoek naar job crafting en prestatie vergroot.

Auteur(s)

Daniëlle Mulder

Uitgever

Universiteit Utrecht

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons