Onderzoek naar kenmerken en mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers.

Onderdeel van het onderzoek naar het omgaan met vergrijzing bij de politie was een enquête onder politiemensen. Hieruit blijkt dat de politie als geheel niet afwijkt van soortgelijke sectoren. Wel valt op dat veel oudere medewerkers weinig formele scholing genieten. Er is daarbij tegelijkertijd sprake van veel informeel leren bij collega’s onderling. 
Het onderzoek maakt duidelijk dat een focus op de fysieke beperkingen van oudere medewerkers en daarmee samenhangend beleid te beperkt is. De bestaande stereotypen over ouderen zijn zelf verouderd. Juist het vermogen om te gaan met de psychisch-emotionele belasting, ervan te herstellen en weer in balans te komen, vormt de basis duurzame inzetbaarheid. Een goede fysieke conditie is daarvoor van groot belang, dat wel. 

Een andere belangrijke pijler is de collegiale samenwerking. Het is van belang de werkdruk en -belasting met collega´s samen te reguleren. Dit wordt in het onderzoek ‘collegaschap’ genoemd. Het onderzoek beschrijft hoe, naast vakmanschap en leiderschap, collegaschap bijdraagt aan de versterking van duurzame inzetbaarheid van mensen. Niet alleen van de groep vergrijzende oudere politiemedewerkers, maar ook van om de (nu nog) jongere collega’s die nog heel lang en duurzaam mee moeten. 

Belangrijk is om het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid niet meer te benaderen als een HRM-loopbaanvraagstuk. Benut de inzet van de verschillende kwaliteiten van individuele medewerkers die collegiaal samenwerken. Bewust differentiëren naar talenten, ambities en mogelijkheden van ieder individu in een team is belangrijk. Daarnaast zijn de factoren van duurzame inzetbaarheid natuurlijk ook relevant voor (oudere) leidinggevenden. En last but not least: investeer blijvend in fit & vitaal activiteiten en faciliteiten, ook voor de jongere generatie. Het versterkt hun inzetbaarheid ook wanneer ze oudere medewerker zullen zijn geworden.

Auteur(s)

H. de Blouw MSc, Dr. I.R. Kolkhuis Tanke, Dr. C.C. Sprenger

Uitgever

Reed Business

Bijlage

URL

Thema's

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons