Zorg en welzijn

Verkennend onderzoek naar HRM dilemma’s rondom de transities in de sector Zorg en Welzijn, januari 2015

Voor HRM-medewerkers in zorg- of welzijnsorganisaties zijn het interessante tijden. Door de transities in de sector dienen zich veel boeiende nieuwe vraagstukken aan die om een oplossing vragen. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zullen deel uit gaan maken van interdisciplinaire netwerken op wijkniveau, waarbij de burger centraal komt te staan. Hoe deze samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd blijft tot op heden onduidelijk.
Ook worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij hun strategisch HRM-beleid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Op basis van een exploratief onderzoek onder professionals, managers en bestuurders biedt dit artikel een overzicht van gesignaleerde spanningsvelden en thema’s waarop HRM in de nabije toekomst keuzes zal moeten maken. Dit overzicht kan houvast bieden bij de herinrichting van organisatiestructuren en -processen.

Auteur(s)

Drs. Lydia ten Den Dr. Joep Hofhuis Dr. Sjiera de Vries

Uitgever

Hogeschool Windesheim Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid

URL

Thema's

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons