Generatie Y zorgt voor veel vooroordelen en speculaties in de praktijkliteratuur. Het vele onderzoek dat generaties op het werk analyseert, heeft tot nu geen eenduidige resultaten opgeleverd en is bovendien onderhevig aan verscheidene theoretische en methodologische problemen. Aan de hand van een uitgebreid literatuuroverzicht worden in dit artikel de studies die over generaties op het werk verschenen geanalyseerd. De onderzoekers maken hierbij telkens een verschil tussen bevindingen die echt over generaties gaan (gebaseerd op tijdsintervalstudies) en studies die iets zeggen over jongeren op het werk (cross-sectioneel onderzoek).

De resultaten groeperen rond zes thema’s: werkinhoud en -context, werk en de balans met het privéleven, werkgerelateerde attitude en gedrag, intrinsieke en extrinsieke bronnen voor motivatie op het werk, sociale contacten op het werk, en werkuitkomsten.

"We concluderen dat resultaten uit cross-sectionele en tijdsintervalstudies elkaar frequent tegenspreken. Leeftijdsgroepen blijken op nagenoeg alle zes thema’s onderling te verschillen. De generatieverschillen die we terugvinden, zijn in het algemeen beperkt en gering. Wij moedigen beleidsmakers daarom aan een beleid te hanteren dat ruimte geeft aan persoonlijke omstandigheden, behoeften en voorkeuren, meer dan beleid te voeren op groepen. Een algemener beleid kan worden opgezet rond loopbaanontwikkeling, opleiding en algemene ontwikkeling, factoren die leden van alle leeftijdsgroepen motiveren en nu beduidend belangrijker gevonden worden dan twintig jaar geleden." Aldus de auteurs.

 

Lees het artikel van Jana Deprez, Sylvie Boermans, Martin Euwema, Jeroen Stouten, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken nr. 3 - 2015 via onderstaande link.

Auteur(s)

Jana Deprez, Sylvie Boermans, Martin Euwema, Jeroen Stouten

Uitgever

Boom uitgevers

Bijlage

Thema's

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons