Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Dit handboek, dat de BA&O-publicatieprijs 2014 won, helpt werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen verder op weg met het doorgronden van het thema. Het geeft onder meer een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

In het boek wordt stilgestaan bij onderwerpen, als:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
  • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
  • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
  • Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
  • Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?
  • Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
  • Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers?
  • En nog veel meer...

Aanvullende informatie
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar ook geschikt voor medewerkers en HBO of WO studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan. Daarom vindt u in dit handboek veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidbeleid. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en "evidence-based" gegevens.

Bestelinformatie
ISBN 9789462150973

Auteur(s)

Mw. Dr. A.H. de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden

Uitgever

Vakmedianet

URL

Thema's

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons