Innovatie hoeft niet altijd radicaal vernieuwend te zijn. Het gaat vaak over nieuwe verbindingen. Het boek Retro Innovatie is de laatste publicatie van het NCSI en de boekpresentatie op vrijdag 6 april is tegelijkertijd de lancering van de website www.retroinnovatie.nl, waar het e-book gratis te downloaden is.

Het verleden als inspiratiebron
Deze allerlaatste publicatie van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) beschrijft de waarde van Retro Innovatie: het teruggrijpen naar vroeger om juist tot vernieuwing te komen. Dat je het verleden kunt gebruiken als inspiratiebron voor innovatie laten de auteurs zien aan de hand van vier thema’s: Innovatie, Identiteit, Vakmanschap en Leiderschap.  Portretten van ‘vakmannen’ en interviews met experts geven extra inspiratie.

Zelf aan de slag met retro innovatie
Het boek bevat ook praktische werkvormen voor organisaties om daadwerkelijk met het thema aan de slag te gaan. Deze werkvormen helpen een organisatie op een duurzame wijze om te gaan met producten, concepten, kennis en ervaring. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en het werkplezier van medewerkers, het benutten van talenten, het stimuleren van de interne dialoog, het verbinden van generaties en het vergroten van het innovatievermogen van de organisatie.

Auteurs
Bart Siemens, Dian van Erp, Jos de Jong en Mila Bouwense schreven dit boek als onderdeel van hun  traineeprogramma bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Voor het testen en aanscherpen van de werkvormen zochten zij co-creatie met verschillende partijen: TNO, Achmea, AWVN, Noorderboog, Oasen, a-advies, Centrum voor Menskracht en Alares.

NCSI
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (www.ncsi.nl) werd in 2006 opgericht om innovaties te bevorderen en initiëren op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven, organisaties en instellingen. Het NCSI was de afgelopen 6 jaar een actief kenniscentrum dat kennis over sociale innovatie produceerde, verzamelde en verspreidde en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie werden ondersteund. Op 1 april 2012 staakt het NCSI haar activiteiten. Het centrum gaf het stokje op 22 maart jongstleden tijdens het NCSI Slotfestival door aan partners die doorgaan met sociale innovatie.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons