Door technologische ontwikkeling verdwijnen er banen en door de uitstroom van babyboomers ontstaat er een tekort aan personeel. In Oost-Groningen is er hogere werkloosheid dan in Zeeland en werkt een hoger percentage mensen in de sociale werkvoorziening dan in de stad Utrecht. Vanuit verschillende perspectieven neemt de behoefte aan een meer flexibele arbeidsmarkt toe. Flexibiliteit tussen regio’s en tussen verschillende bedrijfstakken wordt daarbij steeds belangrijker. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI)  startte in 2011 in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken  een aantal kenniskringen rond duurzame arbeidsmobiliteit. Het NCSI bundelde de opgedane kennis en ideeën in het rapport Bewegen naar een mobiliteitscultuur – regionale en sectorale impulsen voor een flexibele arbeidsmarkt. De  publicatie is een weerslag van de opgedane kennis in de bijeenkomsten van de kenniskringen duurzame arbeidsmobiliteit. Het rapport is interessant voor projectleiders van initiatieven, managers in organisaties, beleidsmakers en experts in de sociale zekerheid en van-werk-naar-werk projecten. De publicatie is voorzien van veel voorbeelden van vooruitstrevende 'vergezichten' die navolging verdienen. 

Lees hier het hele rapport.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons