Als leerlingen op stage gaan of een bijbaan krijgen, stappen ze in een andere wereld. Of ze goed functioneren in die andere wereld van stage en werk hangt voor een belangrijk deel samen met hun sociale vaardigheden. Hoe leer je vmbo-leerlingen effectief communiceren in een werkomgeving? Hoe bereid je ze voor op de omgang met collega’s en leidinggevenden? In deze training komen in tien bijeenkomsten relevante sociale vaardigheden voorbij, zoals: jezelf voorstellen, samenwerken, luisteren, iets bespreken, opkomen voor je mening, initiatief nemen en omgaan met kritiek. Daarnaast komen onderwerpen aan de orde als: eerste indruk, verbaal en non-verbaal gedrag, formele en informele taal.

Een initiatief van

JINC
www.jinc.nl
T: 020 506 37 80
M: info @ jinc.nl

Jaar: 2008

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans is organisatiekundige en lid van de Denktank 2015-2016 van de NSvP. Zij helpt organisaties bij het verbeteren van hun leerprocessen en ontwikkelt initiatieven ten behoeve van een slimmer en beter lerende wereld. Hoe ziet het leren van de toekomst er volgens Alette uit? En welke Omkering is nodig om dat te bereiken?

Over 5 jaar...

Wij nemen een Leven Lang Leren serieus. Wat is er over 5 jaar bereikt? Meer investeringen in menselijk kapitaal, ontmoetingen, kennisdeling in online en offline omgeving....
Denk en doe mee. En kleur de toekomst van leren verder met ons in!

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons