Tijdwijzer in zorg is een praktisch werkboek voor zorgverleners en zorgteams. Professionals werkzaam in de gezondheidzorg, ggz en het welzijnswerk ervaren in toenemende mate tijdproblemen in hun werk bij cliënten. Het gaat om de beleving van werkdruk, gebrek aan tijd, het voorkomen van onvoldoende concentratie bij werkzaamheden en gebrek aan aandacht voor cliënten. De aanpak ondersteunt professionals bij het inzichtelijk maken van tijdsfricties en het hanteren hiervan.

In de Tijdwijzer is praktische informatie te vinden over het beter omgaan met de tijd in de zorg. De gids is geschreven voor medewerkers die dagelijks intensieve zorg geven aan ouderen en mensen met beperkingen. Vaak werken zij in teams. Daarom is de opbouw zodanig dat leidinggevenden of coaches van een team de werkvormen kunnen toepassen in een groepsbijeenkomst of werkoverleg. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen in een experiment in Humanitas Woonzorgplus in Den Haag.

 

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Praktische werkboek over het (beter) omgaan met tijd in de zorg.Tijdvreters worden opgeruimd in dit Action Learning-traject. De Tijdwijzer Zorg is hier te downloaden.

Een initiatief van

Artemea 
Gabriëlle Verbeek 
Tempellaan 18 
3721 VH  Bilthoven
Tel. 030 – 2203230
website: artemea.nl
E-mail: gverbeek@artemea.nl

Eindverslag Tijd voor beroepspraktijk

Verslag van het project “Tijd voor beroepspraktijk” in Humanitas Woonzorgplus in Den Haag. Er is gewerkt aan praktische en overdraagbare werkmethoden die bijdragen aan vaardigheden van professionals in de zorgsector op het gebied van gebruik van (werk)tijd, het organiseren van het primair werkproces en het afstemmen van contacten met cliënten. Download het eindverslag hier.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons