Jongeren met een licht verstandelijke beperking zullen vanwege hun beperkingen niet binnen elk beroep floreren. Een goede keuze is juist voor deze groep van extra groot belang. Om tot een goede keuze te komen, voldoen de gewone beroepskeuzetests niet. Daarom is voor deze groep een speciale test ontwikkeld: de SIWIT.

Onderzoekers van HR-Studies van de Universiteit van Tilburg hebben in samenwerking met de stichting Sterk in Werk de SIWIT ontwikkeld. De stichting Sterk in Werk is gespecialiseerd in arbeidsintegratie van jongeren met een ontwikkelingsstoornis of leer- en/of gedragsproblemen.

De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke handicap die zich aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. Als uitgangspunt voor de SIWIT-test is een beroepenmatrix ontwikkeld waarin alle voor de doelgroep relevante beroepen zijn ondergebracht en ingedeeld naar soort werkzaamheden (zoals schoonmaken of groenwerk) en soort werkomgeving (zoals fabriek of bouwplaats). Op basis van deze matrix zijn foto’s gemaakt van concrete werkzaamheden waarbij de kandidaat kan aangeven wat hij/zij leuk of niet leuk vindt. In de terugrapportage worden de voorkeuren voor de verschillende interessegebieden gegeven en de beroepen die daarbij horen. Daarnaast wordt per beroep aangegeven welke competenties er nodig zijn om dat beroep uit te kunnen oefenen 

De test is online in te vullen, en kan bijvoorbeeld worden gemaakt op school, bij de begeleider op kantoor, of zelfs gewoon thuis.

Folder SIWIT (versie 2019)

Download de SIWIT folder van Koraal (voorheen Sterk in Werk): 
SIWIT FOLDER versie 2019
 

Een initiatief van

Universiteit van Tilburg
website: www.tilburguniversity.nl

Stichting Sterk in Werk
Website www.stichtingsterkinwerk.nl

Deze stichting is opgegaan in Koraal. De SIWIT tekst kan worden opgevraagd via
https://www.koraal.nl/participatie/tests-en-opleidingen/siwit 

E-mail: siwit@koraal.nl
Tel: 0411 - 65 24 81

Lees meer

Artikel uit het Brabants Dagblad, 7 april 2009. Bekijk hier.

Beroepskeuzetest voor verstandelijk beperkte jongeren

Siwit tilburg universiteit koraal

Beroepskeuzetest voor verstandelijk beperkte jongeren

In de carrièrebegeleiding van licht verstandelijk beperkte jongeren neemt beroepsoriëntatie een belangrijke plaats in. Een goede match tussen beroepsinteresse en werk is belangrijk voor de tevredenheid met en betrokkenheid bij een functie en vermindert de kans op uitval. Omdat er geen valide beroepskeuze-instrument bestaat die voldoet aan specifieke voorwaarden voor deze doelgroep, hebben onderzoekers van HR Studies (Universiteit van Tilburg) in samenwerking met de stichting Sterk in Werk de SIWIT ontwikkeld. De stichting Sterk in Werk is gespecialiseerd in arbeidsintegratie van jongeren met een ontwikkelingsstoornis of leer- en/of gedragsproblemen. De SIWIT is een digitale foto-interessetest voor beroepen waarvoor weinig of geen opleiding nodig is.
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons