Het onderwijspioniersprogramma (OP) helpt leraren die zelf innovatieve ideeën hebben om het onderwijs te verbeteren, om deze verder te ontwikkelen en op hun eigen school te realiseren. OP is ontstaan vanuit de overtuiging dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Leraren die toegelaten worden tot het OP-programma krijgen een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniers-dagen, coaching, een Pioniers-netwerk en de kans op de jaarlijkse Onderwijs Pioniers-trofee. Pionierende leraren krijgen op deze manier de gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. OP heeft het programma vervolgens verduurzaamd en opgeschaald. 

Het eindproduct is de online Pioniersgids - een werkboek met beeldmateriaal, uitdagingen met bijbehorende opdrachten en materialen van oud-pioniers. Daarnaast zijn de ervaringen van pioniers die in het werkboek worden opgenomen een inspirerend voorbeeld.

Online Pioniersgids

De fasewijzer van de Pioniersgids zorgt ervoor dat jij de volgende stap kunt zetten in het vernieuwingsproces waarin jij je bevindt. Per fase zijn er startpunten en leervragen geformuleerd rond verschillende pioniersfases: de basis leggen, onderzoeken, brainstormen, uitproberen, verbeteren en verduurzamen. Elke pioniersfase kent drie onderdelen: denken, doen en reflecteren. 

Een initiatief van

Kennisland
De Ruijterkade 128
1011 AC Amsterdam
Tel. 020 - 5756720
https://www.kl.nl/

 

Het Pioniers Parool, een uitgave voor enthousiaste pioniers in het onderwijs, geeft een impressie in woord en beeld van het programma Onderwijs Pioniers. 

Publicatie: Onderwijs Pioniers-de leerkracht als vernieuwer

In de publicatie "Onderwijs Pioniers Van klacht naar oplossing: de leerkracht als vernieuwer" is alles te lezen over het pilotprogramma Onderwijs Pioniers. Een programma dat tot doel had om sociale innovatie binnen scholen te vergroten door leerkrachten zelf te benutten als vernieuwers. Onderwijs Pioniers is een gezamenlijk initiatief van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en Stichting Nederland Kennisland.
 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons