De publicatie is het eindrapport van het project 'Met eigen kracht naar een baan'. Dertig jongeren met een beperking die een vraag naar werk hadden zijn gevraagd deel te nemen aan de Eigen Kracht-conferentie. De experimenten die op drie locaties zijn uitgevoerd worden beschreven in dit evaluatierapport.

De wensen en ideeën van jongeren met een beperking staan nog te weinig centraal binnen hun arbeids(re)integratie. Vaak zijn het aanbod van de hulp en de kaders waarin de arbeids(re)integratie moet plaatsvinden leidend. Terwijl het succes van arbeids(re)integratie voor een groot deel afhangt van de steun van het eigen netwerk en de realisering van de keuzes van de jongere zelf. Bij Eigenkracht conferenties (EKC) is de keuze van de jongere met een beperking het uitgangspunt.

Met eigen kracht naar een baan is geschreven door Monique Spierenburg, Hedda van Lieshout, Mariëlle Cuijpers en Fiet van Beek. 

Publicatie: Met eigen kracht naar een baan

De publicatie "Met eigen kracht naar een baan' is hier te downloaden.

Een initiatief van

Vilans
Landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg

Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Tel. 030 - 78 92 300
https://www.vilans.nl/ 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons