Brochure effectieve vrouwennetwerken
Er is tot op heden geen wetenschappelijke kennis voorhanden over de rol die vrouwennetwerken in de praktijk spelen als diversiteitsinstrument in organisaties. Deze brochure is een bijdrage aan het vullen van deze leemte. Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoeks- en interventieproject over de samenwerking tussen vrouwennetwerken en de organisaties waarvan zij deel uitmaken. Het uitgangspunt is dat vrouwennetwerken pas effectief kunnen bijdragen aan diversiteit in hun organisaties als er contact en samenwerking is met relevante andere geledingen in de organisatie.

Workshop effectieve vrouwennetwerken
In deze tool, die de vorm heeft van een workshop, wordt een instrument gegeven dat erop gericht is de samenwerking tussen vrouwennetwerken en hun organisaties in kaart te brengen en te optimaliseren. Nederland kent veel bedrijven en organisaties waarin een vrouwennetwerk actief is. Effectieve samenwerking tussen vrouwennetwerken en hun organisatie draagt bij aan het benutten van diversiteit.

Effectieve samenwerking: professionele vrouwennetwerken en hun organisaties

vrouwennetwerk
Nederland kent veel bedrijven en organisaties waarin een vrouwennetwerk actief is. Vrouwennetwerken zijn de langst bestaande vorm van diversiteitnetwerken in organisaties.

Een initiafief van

Radboud Universiteit Nijmegen
Instituut for Management Research
Gender and Diversityin Organizations Research Group
Prof. dr. Y. Benschop en Dr. I. Gremmen
Tel: 024-3613007 en 024-3615887
y.benschop@fm.ru.nl en I.gremmen@fm.ru.nl

Jaar: 2012

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons