Aanvrager

Instituut voor werk en stress

Stratego voor vrouwen. Het is de titel van een boek dat vrouwen inzicht biedt in bruikbare strategieën om carrière te maken. ‘Wie het spel goed wil spelen moet zijn tegenstander kunnen doorgronden. Als je hoger op wilt heb je goed overzicht nodig van het krachtenveld waar je je in bevindt, kies je tijdig de aanval of verdediging en ben je vertrouwd met de ongeschreven regels. Precies het struikelblok voor veel vrouwen.’ Loont het echt om je te trainen in die vaardigheden? Maak je dan sneller carrière? Drs. Cobi Wattez onderzocht het.

Cobi Wattez ontwikkelde een meetinstrument dat voor het eerst werd ingezet bij de Leergang Talentvolle Vrouwen van de Universiteit Twente. De onderzoeker wil het meetinstrument graag verder valideren en zoekt daarvoor bedrijven en organisaties die kunnen meewerken.

Welke factoren zijn van belang als een bedrijf meer vrouwen wil laten doorstromen naar de top? Uit onderzoek blijkt dat organisaties die aandacht besteden aan genderawareness en vrouwelijk leiderschap succes hebben. Bij Shell worden bijvoorbeeld medewerkers getraind in het omgaan met de genderverschillen. Het aantal vrouwen met inzetbare leiderschapskwaliteiten is er de afgelopen vijf jaar verdubbeld tot 12,9%. Cobi Wattez stelt: ‘Maar waar die groei nu precies aan te danken is, is bij Shell onvoldoende traceerbaar. Het resultaat is mooi, maar ook nog een soort black box.’

White box
Ook de universiteit Twente ontwikkelde een maatwerkprogramma voor vrouwelijke, ambitieuze medewerkers (wetenschappelijk en ondersteunend personeel). Vrouwen die deelnamen aan de Leergang Talentvolle Vrouwen kregen kennis en training aangeboden over gender-mechanismen in een organisatie, gender-invloeden in communicatiepatronen, de loopbaanstappen die voor vrouwen van belangrijk zijn, verticaal netwerken, onderhandelen, het voeren van lastige gesprekken en het overtuigend presenteren van hun ambitie. Ook het uitstralen van leiderschapskwaliteiten, het opbouwen van de juiste netwerken en het maken van een loopbaanplanning kwamen aan bod. Voor dit soort programma’s zoals aan de Universiteit Twente ontwikkelde het bureau Tinguely Xperts, waar Cobi Wattez werkzaam is, een vragenlijst om de effecten van dit maatwerkprogramma te meten. ‘Een whitebox voor Talent naar de Top’ heet het onderzoek, dat onlangs werd afgerond.

Methode
De deelneemsters aan de Leergang Talentvolle Vrouwen werden in twee groepen verdeeld. Deze twee groepen volgden na elkaar de Leergang Talentvolle Vrouwen. De tweede groep fungeert zo als controlegroep voor de eerste groep. Voorafgaande aan de eerste groep Leergang Talentvolle Vrouwen werd de vragenlijst elektronisch afgenomen bij de deelneemsters in beide groepen en bij naaste collega’s. Na afloop van het doorlopen van het programma door de eerste groep wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen bij alle deelnemers en hun omgeving. Zien zij zelf verschil? En merkt hun omgeving iets van veranderd gedrag?

Cobi Wattez stelt: ‘Op basis van een onderzoek bij één organisatie kun je natuurlijk niet zeggen dat het investeren in genderawareness altijd iets oplevert. Maar de resultaten laten natuurlijk wel iets zien.’ Zowel de deelnemers zelf als hun omgeving vinden dat na de Leergang de vrouwen ander gedrag vertonen. Het beoogde zogenoemde genderselfefficacy gedrag is voor beide groepen toegenomen. Daarbij valt op dat de collega’s het genderselfefficacy gedrag van de deelneemsters structureel hoger aanslaan dan de deelneemsters zelf. Volgens de respondenten investeren de vrouwen actiever in de ontwikkeling van een eigen leiderschapsstijl. Ze trekken meer dingen naar zich toe in het belang van hun carrière, onderhandelen meer strategisch en laten zich minder door persoonlijke geraaktheid sturen. Ze spelen beter de ‘regels van het spel’ in de organisatie en variëren meer hun leiderschapstijl op basis van de doelen die zij voor ogen hebben. Ze hoeven bovendien minder aardig gevonden te worden en laten zich minder door anderen op het werk en in de privé-sfeer afleiden in het bereiken van loopbaandoelen.

Prijs
De uitkomsten van het onderzoeken vallen samen met een lichte daling in welzijn. Je gedrag zo aanpassen kan betekenen dat je er een ‘prijs voor betaalt’. Cobi Wattez: ‘Op de vraag over welzijnfactoren als bevlogenheid en uitputting scoren de respondenten licht negatief. De respondenten hebben bovendien niet de verwachting dat de interne loopbaan beter zal verlopen dankzij de cursus. Het verband met de training kan echter niet aangetoond worden.'

Wattez: ‘Nogmaals, één organisatie onderzoeken geeft geen garantie dat het overal zo zal gaan. Er spelen ook factoren mee als economische crisis en bezuinigingen. Maar het onderzoek brengt wel de bestaande situatie goed in kaart. We zoeken echter meer bedrijven die willen meewerken om meer algemeen bewezen uitspraken te kunnen doen.’

Meer informatie

Cobi Wattez
Tinguely Xperts
Tel: 06-49344568
cobi.wattez@tinguely-xperts.nl

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons