Circa 1% van de Nederlandse bevolking begint een reïntegratietraject met een niet-regulier verleden. Het gaat daarbij om ex-psychiatrische patiënten, ex-drugsverslaafden, ex-gedetineerden en ex-dak- en thuislozen. In termen van reïntegratie op de arbeidsmarkt is er sprake van een "gat in het CV". Behalve een praktisch probleem, want hoe leg je uit wat in die periode met je is gebeurd, levert dit "gat" ook een breuk in je biografie. Vaak gaat het gepaard met identiteitsproblemen, schaamte en faalangst.

Participatief Drama biedt oplossingen voor deze knelpunten en biedt mensen in de marge de mogelijkheid zich uit te drukken en te manifesteren. Zoals veel mensen sollicitatie- en motivatietraining krijgen, zo hebben veel ex-daklozen, -verslaafden, -gedetineerden en psychiatrische patiënten behoefte aan een repetitie voor de realiteit. Participatief drama heeft de mogelijkheid om deze repetities te creëren.

Met de ontwikkeling en verspreiding van deze methodiek kan er een aanzienlijke verbetering optreden in de prognose van mensen die nu in "Fase 4" als onbemiddelbaar worden beschouwd. De Mens in de Hoofdrol wil aantonen dat er trajecten kunnen worden samengesteld die ook voor deze categorie uitzicht op betaald werk inhouden. Overal waar reflectie, interactie, communicatie en het op gang brengen van een dialoog een rol speelt is de methodiek toepasbaar. Naast hulpverlening, jeugdzorg, justitie en welzijnswerk is veel uit het boek ook toepasbaar voor trainers, opleiders, coaches, mediators en consultants.

De methodiek van het door de NSvP gefinancierde boek wordt inmiddels in Haarlem toegepast. Stichting Formaat, die het boek in eigen beheer uitbracht, streeft ernaar de komende jaren de inzet uit te breiden.

Meer informatie

De Mens in de hoofdrol, Handleiding Participatief Drama (172 pag) te bestellen bij:
Stichting Formaat
Luc Opdebeeck/Ronald Matthijssen
010-4524045
info@formaat.org

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons