Gemeentelijke sociale diensten en het UWV worden steeds meer geconfronteerd met de doelgroep getraumatiseerde vluchtelingen. Voor beide organisaties ligt er een taak deze groep weer uit te laten stromen naar een optimale plaats op de arbeidsmarkt.
Ervaring leert dat een passend aanbod loopbaanbegeleiding voor deze groep vraagt om en samenwerking tussen de disciplines loopbaanbegeleiding en behandeling vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Ook vraagt het werkproces loopbaanbegeleiding aan getraumatiseerde vluchtelingen op zich al om een aanpassing.

Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant, heeft in samenwerking met enkele partners een experiment loopbaanbegeleiding voor getraumatiseerde vluchtelingen uitgevoerd. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan vormen de basis voor deze publicatie.
Gekozen is voor twee invalshoeken: de noodzakelijke ingrediënten in het werkproces loopbaanbegeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen, en ideeën voor een verdere samenwerking tussen loopbaanbegeleiding en behandeling.
De publicatie geeft een beeld van het werkproces, de organisatie, de randvoorwaarden, het profiel van een loopbaanbegeleider en de mogelijke effecten in de praktijk.

"Perspectief voor getraumatiseerde vluchtelingen" is een praktijkboek en geschreven voor uitvoerders, managers, maar ook beleidsmakers die betrokken zijn bij de loopbaanbegeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen.

Meer informatie

ISBN 90-76913-05-6

Voor advies of begeleiding bij implementatie van dit project bij instellingen en reïntegratiebedrijven kunt u contact opnemen met Radar.

Radar, adviesbureau voor sociale vraagstukken
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
T. 020 - 463 5050 radar@radaradvies.nl
F. 020 - 463 5051 www.radaradvies.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons