In Over leerloopbanen en loopbaanleren beschrijven Frans Meijers, Marinka Kuijpers en Jantiene Bakker het resultaat van een grootschalig onderzoek naar de succesfactoren in loopbaanoriëntatie en -begeleiding in vmbo en mbo. Dit onderzoek is gehouden onder ruim 1300 vmbo-leerlingen en 2200 deelnemers uit het mbo. Daarnaast waren er ook 160 docenten uit vmbo en mbo bij betrokken.

Het onderzoek toont aan dat investeren in een loopbaangerichte leeromgeving rendeert. In zo'n omgeving ontwikkelen de leerlingen loopbaancompetenties en een arbeidsidentiteit, zodat ze gekwalificeerd zijn voor een arbeidsmark waar employability en zelfsturing steeds belangrijker worden. Loopbaancompetenties zijn loopbaanreflectie (reflectie op persoonlijke kwaliteiten en motieven), loopbaanvorming (exploreren van werk en sturing geven aan leren/werken om loopbaanambities te realiseren) en netwerken. Arbeidsidentiteit is het vertrouwen van de leerling dat het werk waarvoor hij wordt opgeleid bij hem past op basis van een realistisch beeld van zichzelf en werk.

In een loopbaangerichte leeromgeving maken de leerlingen aantoonbaar betere keuzes, niet alleen voor praktijkopdrachten en stages, maar ook voor beroeps¬specialisaties en vervolgopleidingen. Een loopbaangerichte leeromgeving blijkt er ook voor te zorgen dat leerlingen beter gemotiveerd zijn. Leerlingen met een sterkere arbeidsidentiteit zijn bovendien minder geneigd hun opleiding voortijdig af te breken, hetgeen vanuit de toenemende noodzaak van een leven lang leren pure winst is.

Het onderzoek riep echter ook de vraag op hoe de voorbeeldscholen uit het onderzoek loopbaanbegeleiding in praktijk brengen om voortijdig schoolverlaten in te perken. Het antwoord op die vraag hebben onderzoekers Marinka Kuijpers, Frans Meijers en Jantiene Bakker beschreven in het boekje: Krachtige loopbaangerichte leeromgeving in het (v)mbo: Hoe werkt het? De voorbeelden dienen ter inspiratie en discussie. Ze bieden u concrete handvatten om in uw eigen praktijk mee aan het werk te gaan.

Meer informatie

De resultaten van het project zijn hieronder te downloaden. U kunt het boekje ook voor € 10,- (incl. verzendkosten) bestellen via info@hpbo.nl

Dr. F. Meijers
Haagse Hogeschool
Lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming
Postbus 19011
2500 CA 's-Gravenhage
Tel: 070-4458283
f.j.m.meijers@hhs.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons