Het eindspel

Werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces

Door Kène Henkens en Hanna van Solinge

Dreigende onbetaalbaarheid van de massale vervroegde uittreding en bezorgdheid over de vergrijzing van de beroepsbevolking hebben de afgelopen jaren een einde gemaakt aan vrijwel alle VUT-regelingen. De arbeidsparticipatie van ouderen moest omhoog om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen en vergrijzingsgerelateerde overheidsuitgaven te kunnen blijven financieren. Als gevolg hiervan is de situatie rond het uittreden van oudere werknemers drastisch aan het veranderen.

De VUT-regelingen zijn inmiddels grotendeels vervangen door flexibele (pre)pensioenregelingen. Hierdoor zal de variatie in uittredingsleeftijden naar verwachting sterk toenemen. Hoe moet de werkgever op deze nieuwe situatie reageren? Is een andere opstelling ten aanzien van pensionering en inzet van ouderen gewenst?
Vraagt de individualisering van het uittredingsproces om een ander personeelsbeleid; en hoe verhoudt zich de macro wenselijkheid van langer doorwerken tot de micro wensen van de onderneming en de werknemer?

De auteurs schetsen het krachtenveld waarbinnen oudere werknemers hun keuzes maken. De beslissing te stoppen met werken vindt niet in een vacuüm plaats. Thuis heeft de werknemer te maken met de wensen van de partner en op het werk met die van de organisatie. Vooralsnog blijken de meeste werkgevers in dit keuzeproces een positie aan de zijlijn in te nemen. Het eindspel biedt aanknopingspunten voor organisaties die zich actiever wensen op te stellen in de eindfase van de loopbaan van hun werknemers omtrent de laatste fase van hun loopbaan.Dr. Kène Henkens is werkzaam bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag. Hij promoveerde in 1998 op een onderzoek over vervroegde uittreding en heeft veel publicaties over de arbeidsdeelname van ouderen op zijn naam staan.
Ir. Hanna van Solinge is eveneens verbonden aan het NIDI. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over de gevolgen van (vervroegd)uittreden voor gezondheid en welbevinden.

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons