In het leeraanbod in het voortgezet onderwijs is de afgelopen vier decennia sterk de nadruk komen te liggen op cognitieve leerprocessen. De meeste jongeren die zich bij Werkartaal aanmelden hebben moeite in hun ontwikkeling aan te sluiten bij cognitieve leerprocessen. Ontwikkeling in ambachtelijk handwerk sluit beter aan bij deze jongeren en biedt ze een kans op een intensief leerproces.

Deelnemers kunnen zich onder meer bekwamen in metaal- en houttechnieken, installatie- en elektrotechniek en fietsenreparatie.

Uitgangspunten van de ambachtelijke methodiek:

  • Ambachtelijke handwerk is het zelfstandig (eventueel in samenwerking met anderen) maken van eenmalige producten, die voor de leerling zelf, de klanten of anderen bruikbaar zijn en een specifieke betekenis hebben.
  • Het maken van ambachtelijke procucten doet een beroep op inventieve en creatieve potenties van leerlingen. Onder effectieve begeleiding roept het maken van ambachtelijke producten motivatie, zelfbevestiging en zelfvertrouwen op, die via andere leervormen moeilijker te genereren zijn.
  • Begeleiding in de ambachtelijke methodiek verloopt grotendeels non-verbaal via volgen en nadoen (werkelijk ervarend leren) van docenten.

De methodiek van Werkartaal wordt beschreven aan de hand van de leertrajecten van vijf deelnemers. Begeleiders en docenten zullen in deze beschrijvingen hun eigen werk herkennen, maar ook waardevolle elementen uit de methodiek kunnen overnemen. Beleidsmakers en bestuurders maken kennis met een verfrissende kijk op beroepsgericht leren en succesvolle toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt van schooluitvallers en andere kwetsbare werkzoekers.

Meer informatie

Stichting Werkartaal
Ing. Gert Ruiter, directeur
Tel: 030-6911331
info@werkartaal.nl
www.werkartaal.nl

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons