De Somalische en Ethiopische gemeenschap in zijn geheel en met name de jongeren worden geconfronteerd met grote aanpassingsproblemen. Deze problemen hebben dieper liggende oorzaken die verbonden zijn aan het vluchtelingschap en de overgang naar een totaal andere samenleving. De Ethiopische en Somalische jongeren in Nederland voelen zich noch Ethiopisch of Somalisch, noch Nederlands. Ze zweven er tussen in. Dit kan leiden tot achterstand op school, deelname aan betaalde arbeid en uiteindelijk in de participatie en de integratie van deze jongeren. Om dat te voorkomen startte twee zelforganisatie een preventief project om hun eigen jongeren een goede start te geven.

Het project is in mei 2005 van start gegaan. In totaal werden 120 jongeren begeleid door een coach. De methode, activiteiten en resultaten van het project werden vastgelegd in een publicatie: Bouwen op eigen kunnen.

Kenmerken van de aanpak zijn:

 • Uitgangspunt 1 Elke jongeren heeft talent
  Met de keuze voor de naam Bouwen op eigen kunnen benadrukken Dir en SOMVAO het potentieel van de jongeren. De jongeren worden niet als probleem gezien. Elke jongere heeft talenten. Via het project leren de jongeren die talenten te ontdekken en te benutten.
 • Uitgangspunt 2 Het project is een combinatie van individuele begeleiding en groepsactiviteiten
  Dir en SOMVAO besloten dat het project een combinatie zou zijn van individuele begeleiding (coaching) en deelname aan groepsactiviteiten. Uitgangspunt is dat iedere jongere gekoppeld wordt aan een coach die op kan treden als vertrouwenspersoon en ondersteuning kan bieden bij individuele vragen. De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat hierbij centraal. Daarnaast merkten de organisaties dat de jongeren behoefte hebben om te gaan met leeftijdgenoten en om samen leuke dingen te doen. Door de groepsactiviteiten hebben de jongeren het gevoel dat ze deel uitmaken van een gemeenschap en dat ze ergens bij horen. Door deze activiteiten leren ze ook de Nederlandse samenleving beter kennen. Ze komen op nieuwe plekken, krijgen nieuwe ervaringen en leren mensen kennen die ze anders niet zouden ontmoeten. Verder kunnen de jongeren ook veel van elkaar leren. Jongeren dienen als voorbeeld voor elkaar.
 • Uitgangspunt 3 We werken preventief
  De organisaties bepaalden dat het een preventief project moest zijn. Gericht op jongeren dien net een extra steuntje in de rug nodig hebben bij het duidelijk krijgen en het bereiken van hun doelen met betrekking tot school, werk en toekomst. Jongeren die het slechte pad op zijn gegaan komen niet in aanmerking. De reden hiervoor is dat Dir en SOMVAO niet de capaciteiten hebben om deze jongeren te begeleiden. Ook zouden deze jongeren een negatief effect kunnen hebben op de andere deelnemers.
 • Uitgangspunt 4 Brug tussen het land van herkomst en Nederland
  Het project heeft als doel om de brug te slaan tussen de cultuur van het land van herkomst en de Nederlandse samenleving. Daarom zijn de coaches afkomstig uit de eigen gemeenschap en worden de ouders nadrukkelijk bij het project betrokken. De coaches uit de eigen gemeenschap kennen de achtergrond en de cultuur van de jongeren. Ze hebben de problemen waarmee de jongeren worstelen vaak zelf aan den lijve ondervonden. Een deel van de problemen komt voort uit onbegrip tussen ouders en jongeren. De coaches kunnen optreden als bemiddelaar doordat ze zowel de taal van de ouders als van de jongeren spreken.
  De coach neemt daarnaast ook actief deel aan de Nederlandse samenleving en kan de jongere ook daarin begeleiden en de weg wijzen. De toekomst van de jongere ligt in Nederland. Door het project leert de jongere meer aspecten van de Nederlandse samenleving kennen.
 • Uitgangspunt 5 De jongeren participeren actief
  Bouwen op eigen kunnen is een project van de jongeren. De jongeren hebben inspraak bij de keuze van de activiteiten en zijn betrokken bij de organisatie hiervan. Ze kunnen zelf initiatieven nemen. Als ze dat niet doen, heeft het project hen veel minder te bieden. Jongeren die al enige tijd bij het project betrokken zijn helpen en ondersteunen de nieuwe deelnemers. Eén van de jongens zegt: "we praten veel met elkaar en houden elkaar in de gaten. Als ik merk dat het met een andere jongen niet goed gaat, vraag ik wat er aan de hand is en probeer ik hem te helpen".
 • Uitgangspunt 6 Jongeren afkomstig uit verschillende landen komen met elkaar in contact
  Ethiopië en Somalië zijn in conflict met elkaar. Door het project leren Ethiopische en Somalische jongeren in Nederland elkaar kennen en zien ze elkaar niet als vijanden. Dir en SOMVAO willen hiermee ook het belang en de mogelijkheden van samenwerking tussen verschillende zelforganisaties aantonen. In het project is daarom ook aandacht voor overdracht van kennis naar andere migrantenorganisaties en Nederlandse instellingen. Aan een aantal activiteiten is ook deelgenomen door Nederlandse jongeren.

Meer informatie

Stichting DIR
Sanne Nagelhout
Wibautstraat 3
1091 GH Amsterdam
020-6180613
sanne@dirnet.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons