medische actieteams

Aanvrager

Leids Universitair Medisch Centrum

Het doel van dit project is een nieuwe methodiek te ontwikkelen, in de vorm van een training en een instrument, om medische professionals beter te laten samenwerken in actieteams. Het beoogde effect is een hogere teameffectiviteit waardoor kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg toenemen. Bovendien kan een betere samenwerking bijdragen aan werkplezier en arbeidstevredenheid bij de medische professionals.

Anders dan bestaande trainingen maakt de beoogde methodiek medische professionals bewust van inter-persoonlijke processen die gerelateerd zijn aan machtsverhoudingen en conflicten en de effecten daarvan op teamprestaties. Daarnaast is vernieuwend dat de methodiek niet alleen zal bestaan uit een training waarin de deelnemers hun handelingsrepertoire leren uit te breiden, maar ook uit een instrument om de transfer van de opgedane vaardigheden naar de praktijk te bevorderen. De methodiek zal in een medische simulatieomgeving van het LUMC toegepast en geëvalueerd worden. In de simulatieomgeving kan de invloed van de methodiek op de effectiviteit van het team onderzocht en onderbouwd worden, hetgeen acceptatie en toepassing van de methodiek door zorgprofessionals zal bevorderen. Ter begeleiding van de uitrol van de methodiek naar andere (opleidings)ziekenhuizen wordt een train-de-trainer programma ontwikkeld.

Doelstelling:
Dit project heeft als doel een nieuwe methodiek te ontwikkelen om medische professionals beter te laten samenwerken in actieteams. Het beoogde effect is een verbeterde interactie in de teams die leidt tot een hogere team effectiviteit waardoor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg toeneemt. Bovendien kan betere samenwerking bijdragen aan werkplezier en arbeidstevredenheid bij de medische professionals.

Resultaten:

  • Een multi-disciplinaire training in niet-technische vaardigheden voor medische professionals werkzaam in actieteams
  • Een instrument om de transfer naar de werkvloer te bevorderen
  • Een testopstelling om de ontwikkelde methodiek te evalueren in een simulatieomgeving
  • Beschrijving van de ontwikkelde methodiek in de vorm van een instructie voor toekomstige trainers
  • Een opzet voor een train-de-trainer programma
  • Een eindrapport met een evaluatie van het project en de effectiviteit van de ontwikkelde methodiek.

Lees meer over het project in het artikel "Leren samenwerken in medische actieteams" en Wat gebeurt er onder het oppervlak? Macht, conflict en de prestatie van medische actieteams

Deze training is ‘geboren’ op de afdeling anesthesiologie van het LUMC. Het doel was om vorm geven aan de competenties samenwerken en communiceren met collega’s. Aanleiding waren ervaringen uit de praktijk, toenemend onderbouwd vanuit onderzoek, dat succesvolle samenwerking tussen (medische) professionals valt en staat met niet-technische aspecten. Waar het vanzelfsprekend is dat medisch inhoudelijke kennis en vaardigheden doelgericht wordt ontwikkeld, moet worden bijgehouden en zelfs aangetoond moet worden, spreekt dit voor de ‘zachtere’ en tegelijkertijd cruciale kant van samenwerken nog veel minder voor zich. De ontwikkeling van deze masterclass is hierin een mooie stap! Eindresultaat: werkboek "Train de Trainer, Masterclass: Samenwerken met collega’s. Een keiharde training in ‘softe’ skills" is hier te downloaden.

 

Meer informatie

Leids Universitair Medisch Centrum
Anesthesiologie
Drs. R.A.J. Janss
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Tel: 071-5266046
r.a.j.janss@lumc.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons