Susan Rietveld en Mieka Vroom hebben c.q. hadden beiden familie in een verpleeghuis. Ook professioneel zijn zij bij de verpleeghuissector betrokken. Met het onderzoeksverslag Praten met familie over hun inbreng in het verpleeghuis hebben de onderzoekers de rol die de familie speelt in het verpleeghuis expliciet willen maken. In het onderzoek geven zij suggesties hoe familie, verzorgenden en leidinggevenden ervoor kunnen zorgen dat de familie een rol kan spelen die haar past.

De onderzoekers onderscheiden twee manieren waarop de familie een belangrijke meerwaarde brengt in het verpleeghuis.

 1. De universele waarde van gehechtheid, vertrouwdheid, liefde
  Kwaliteit van zorg is gestoeld op de intrinsieke motivatie (het zorghart) van de medewerkers. Eén van de manieren om ieders hart en gehechtheid te laten spreken is om informeler contact te stimuleren tussen verzorgenden en familie.
 2. De aandacht voor de menselijke waardigheid
  Mensen die dementeren worden steeds afhankelijker in alles wat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden. Ze zijn steeds minder in staat om voor zichzelf te zorgen en zo uiting te geven aan hun uniciteit als mens. De familie levert een bijdrage aan het behoud van de menselijke waardigheid omdat zij hun dierbare kennen zoals hij of zij was. De familie maakt de bewoner uniek in het instituut dat een verpleeghuis nu eenmaal is.

Zij sluiten het onderzoek af met de volgende tips en suggesties: Hulpmiddelen voor de familie?

 • Een afgesloten plaats op de website van het verpleeghuis speciaal bestemd voor familie van bewoners, met mogelijkheid om ervaringen te delen, voorbeelden over hoe andere families hun bezoek invullen, elkaar op de hoogte te stellen van bijeenkomsten, met links naar innovatie-websites of websites die ideeën geven over activiteiten.
 • Zichtbaar maken ‘in huis' wat de familie doet, bijvoorbeeld door een multimediaproject te ontwerpen met hoe families hun bezoek invullen, of een fotoproject waarbij iedere bewoner wordt geportretteerd met alle mensen die zich met hem bezighouden, professionals, familie, vrienden, zodat zichtbaar wordt wie er allemaal om iemand heen ‘staan'.
 • Meedoen aan diagnostiek en monitoring rond dementieproces: wat doet het mijzelf, welke invloed heeft het op familieverhoudingen?
 • Participeren in multidisciplinair overleg in het verpleeghuis.
 • Een vertegenwoordiger kiezen vanuit de familie (contactpersoon).
 • Introductieavonden voor familie, familieavonden door de cliëntenraad.

Het verpleeghuis, de afdeling
Het management van het verpleeghuis heeft verschillende instrumenten in handen om personeel partner te laten worden van familie:

 • Informele contacten tussen verzorgenden en familie stimuleren.
 • Verzorgenden laten meedoen aan diagnostiek rond dementieproces: wat doe ik zelf, reflectie, welke invloed op teamverhoudingen, op medebewoners, op familie.
 • Levensboek laten dóórlopen ook in het verpleeghuis zelf.
 • Naar buiten uitdragen welke bijdrage familie levert in een verpleeghuis. Bijvoorbeeld in officiële publicaties, zoals het jaarverslag.
 • Familie durven aanspreken op een (grotere) rol in de zorg voor hun dierbare.

De wetgevers, financiers

 • Financiering van het diagnosticeren en continue monitoren van het dementeringsproces bij alle betrokken partijen in PG -zorg
 • Instellen & financieren van een familie-facilitator: iemand die in verpleeghuizen de inbreng van familie kan initiëren, door projecten op te zetten etc. Of
 • Financiële ruimte voor verpleeghuizen om zelf activiteiten rond familiezorg op te zetten.
 • Familieperspectief opnemen als kwaliteitscriterium in Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

Meer informatie

Susan Rietveld: srietv@xs4all.nl
Mieka Vroom: vvvroom@ision.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons