Door Martin Klomp, Paul Kloosterman en Tirza Kuijvenhoven

Motivatie geldt als een belangrijke voorwaarde voor succes. Succes op school en in het werk. Ook in hulpverleningssituaties is motivatie een voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Sommige jongeren lijken nergens toe gemotiveerd. Ze hebben geen zin in school, ook niet in werk. Eigenlijk hebben ze nergens meer zin in. Ze zetten zich af tegen de hulpverlening die ze krijgen. Leerkrachten en hulpverleners kunnen er flink mee onthand zitten. Alles is geprobeerd, maar het lijkt allemaal niet te werken. In veel gevallen verlaat zo'n jongere de school, het werk of de hulpverlening met het predikaat óngemotiveerd'.

In deze bijdrage wordt een methodiek uitgewerkt voor het motiveren van jongeren in trajecten voor arbeidstoeleiding. Trajecten voor arbeidstoeleiding vinden plaats vanuit verschillende typen instellingen. Dat kan een onderwijsorganisatie voor kwetsbare jongeren zijn of een hulpverleningsinstelling. Daarnaast bieden ook reïntegratiebedrijven voor werkzoekenden dergelijke projecten aan.

Kernthema van deze publicatie is het motiveren van jongeren. Uitvoerig wordt ingegaan op uitgangspunten en methodische principes voor begeleiders van jongeren met motivatieproblemen, zodat deze jongeren weer aan de gang gaan. Ook wordt aandacht besteed aan de motivatieontwikkeling en de achtergrond van motivatieproblematiek.
Behalve de werkwijze van de begeleider is de vormgeving van het traject van invloed op de motivatie van de jongere.Uiteengezet wordt waaraan zo'n traject dient te voldoen wil het motiverend zijn. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de groep moeilijk motiveerbare jongeren en de voorzieningen die nodig zijn om deze jongeren binnen het traject te houden.

Aan de gang is bestemd voor begeleiders van jongeren met motivatieproblemen, zoals hulpverleners, leerkrachten, werkmeesters en trajectbegeleiders. Daarnaast is het ook bruikbaar voor opleidingen die zich op deze groep jeugdigen richten.

Aan de gang: ‘motiveren van jongeren voor werk en scholing', door Martin Klomp, Paul Kloosterman en Tirza Kuijvenhoven.

Meer informatie

Te bestellen bij uitgeverij SWP Amsterdam, ISBN: 90 6665 483 X.

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons