geit aan een touw

Een geit zit vast aan een touw van 2 meter. Toch doet hij zich tegoed aan de graspollen die 3 meter verderop groeien. Hoe kan dit? Een lastig op te lossen vraag, want ons brein is gewend in vaste patronen te denken. In een kenniseconomie wordt lenig denken steeds belangrijker: het vraagt loslaten van gebaande paden, vragen stellen bij de bestaande gang van zaken en zoeken naar verbetering en vernieuwing.

En dat valt te leren, aldus Marenthe de Bruijne, Rineke Rust en Sigrid van Iersel, auteurs van Lenig denken (Het antwoord op de vraag luidt trouwens: het touw zit maar aan 1 kant vast en niet aan een pin of paal zoals je misschien dacht)

Waarom is creativiteit een belangrijk onderwerp in organisaties?
Om in te spelen op veranderingen is leren en ontwikkelen van belang. Ondernemers en organisaties hebben behoefte aan medewerkers die een bijdragen leveren aan veranderingen, die oplossingen zoeken om diensten en producten af te stemmen op de wensen van de klant. Het inzicht ontstaat dat vernieuwing niet alleen top down te realiseren is. Juist de inbreng van medewerkers is belangrijk: zij zien wat er beter kan in werkprocessen, zien waar de klant behoefte aan heeft. Bovendien komt het de betrokkenheid van medewerkers ten goede als zij zelf actief zijn bij het vinden van oplossingen.

Maar kan je creativiteit wel ontwikkelen? Creativiteit is misschien niet voor iedereen weggelegd?
Natuurlijk zijn er verschillen in creativiteit, maar elk mens heeft creatieve capaciteiten. Thuis zijn we in staat om allerlei problemen op te lossen, maar in bedrijven wordt dat niet van medewerkers gevraagd. Als er iets misgaat kijkt iedereen verwachtingsvol naar de leidinggevende. Het gaat erom dat teams de ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van processen. Het vraagt een andere rol van de leidinggevende. Maar als bedrijven hiermee aan de slag gaan blijkt dat er veel meer creativiteit in mensen zit dan ze van zichzelf verwachten. Wij laten zien dat met creatieve denktechnieken routines zijn te doorbreken, we leren mensen buiten de gebaande paden te denken.

Kan je een voorbeeld noemen van een organisatie met het onderwerp aan de slag is gegaan?
Binnen Riagg Amersfoort zijn werkplezier en samenwerken belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van de dienstverlening. Wij werden gevraagd in dit kader een dag te organiseren.

Subdoelstellingen waren:

  • van bewustwording naar eigen initiatief: ideeën genereren voor persoonlijke actie
  • stimuleren van persoonlijke creativiteit: buiten de kaders leren denken
  • creatieve technieken leren gebruiken
  • door een inspirerende en zinvolle middag de binding met elkaar versterken.

We zijn op de dag zelf eerst gaan oefenen met de basisprincipes van creatief denken: het doorbreken van denkpatronen, wisselen van perspectief – zoals in het voorbeeld met de kubussen - en flexibel associëren. Maar ook het onder de loep nemen van je aannames, zoals in het voorbeeld met de geit. Het is belangrijk om een energieke en positieve stemming te genereren, dan komt er veel los over het werk, over het beter benutten van talent, over samenwerking en werkattitudes. In een idee-carrousel konden medewerkers input leveren. Vervolgens kozen mensen individueel of met een groepje een idee om tot plan uit te werken en uit te voeren. Zo zorg je dat een dag concrete resultaten oplevert en mensen zich committeren om er er daarna ook mee aan de slag te gaan.

Je organiseert meer van dit soort dagen en workshops: wat valt je op?
Het op een andere manier naar vragen of problemen kijken levert vaak goede energie en nieuwe oplossingen op. Omdat we mensen laten ervaren hoe het is om in kansen en mogelijkheden te denken verandert ook de groepsdynamiek. Mensen staan versteld hoeveel ideeën zo’n dag oplevert. En ook hoe je die kunt bundelen en combineren tot haalbare, concrete ideeën waar je direct een plan van aanpak aan kunt koppelen.

Wat zijn tips die je kunt geven aan organisaties die het creatieve talent van medewerkers beter willen gebruiken?
Stimuleer werknemers in het ontplooien van hun creatieve vermogens. Betrek ze bij het vinden van oplossingen voor problemen. Nodig ze uit voor idee-sessies, neem hun bijdrage serieus en koppel dat wat je met de resultaten doet terug. Kijk ook eens naar werkplekken en overlegstructuren: is daar winst te behalen door het geheel eens vanuit een andere invalshoek te bekijken? En last but not least: neem zelf een creatieve houding aan. Lees hier meer tips voor creatief denken

CreaSense traint mensen hoe zij lenigheid in hun denken kunnen ontwikkelen. Marenthe de Bruijne en Rineke Rust schreven bovendien het boek: Lenig denken – technieken voor creatieve denkkracht. Het boek geeft praktische adviezen, tips en oefeningen voor wie in organisaties met innovatie en creativiteit aan de slag wil gaan. www.lenigdenken.com

Ter inspiratie hieronder twee video's over meer aandacht voor divergent denken en leren in groepen in het onderwijs (maar ook in bedrijven).

 

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons