‘Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen is.'
Victor Hugo, Frans schrijver en staatsman (1802-1885)

Vernieuwen begint met een goed idee. Vraag is alleen: het idee van wie? Eén van de frustraties in het onderwijs is dat de vernieuwende ideeën vaak van bovenaf worden opgelegd. En dat terwijl de professionals op de werkvloer, de docenten, met de weerbarstige realiteit geconfronteerd worden. Gevolg: wederzijds onbegrip tussen management en docent en een verre van ideale organisatiecultuur op veel onderwijsinstellingen. Onderwijs Pioniers pakt het anders aan.

Het programma Onderwijs Pioniers, een initiatief van stichting Nederland Kennisland en het sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO), stelt de ideeën van docenten centraal. Bij een uitgebreide campagne op scholen door heel Nederland kregen de docenten de vraag voorgelegd wat ze aan hun werkomgeving zouden veranderen als zij op de stoel van de directeur zouden zitten. En ook: wat zou er bij hen op school anders moeten functioneren om hen met (nog) meer plezier naar hun werk te laten gaan.
De bedoeling was dat de docenten de vragen niet alleen beantwoorden, maar een projectplan schrijven en dat de goede ideeën daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Deelnemers krijgen daarbij financiële steun en extra begeleiding om het idee te realiseren. Verder worden mogelijke obstakels die docenten kunnen ervaren met betrekking tot het uitvoeren van hun idee, zoveel mogelijk uit de weg geruimd. Met een vergelijkbare aanpak zijn veel innovatieve bedrijven groot geworden.
De gedachte dat goede ideeën alleen bedacht worden door de ‘slimme' mensen in de top van organisatie, is achterhaald. Zo'n aanpak vergt overigens wel een nieuwe kijk op rollen door zowel het management als de professionals. Daarbij gaat het niet alleen om vernieuwing maar ook om eigenaarschap en daaraan verbonden arbeidstevredenheid.
Onderwijs Pioniers moet geen eenmalig project zijn, men wil daadwerkelijk iets blijvends leren over vernieuwing van binnenuit en daarom is de NSVP benaderd om ondersteuning te bieden aan een aan Onderwijs Pioniers verbonden onderzoek. Het idee is om enkele ‘cases' te volgen en te beschrijven hoe een docent een veranderaar wordt in zijn/haar eigen organisatie. Dit moet een leerzaam en inspirerend verhaal opleveren en wellicht enige handvatten bieden voor de toekomst. Dan kan elke (onderwijs)organisatie er in het vervolg voor zorgen dat er nooit meer ideeën verloren gaan waarvoor de tijd gekomen is.
Er zal daarom over dit project in de toekomst vaker worden geblogd. Wordt dus vervolgd.

Kimon Moerbeek namens Onderwijs Pioniers

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons