Lummelen of flow?

Kunt u de naam van Csikszentmihalyi onthouden? Ik wel, want achterop sommige van zijn boeken staat de Amerikaanse uitspraak vermeld: ‘chick-SENT-me-high’. Deze psycholoog is bekend geworden door het begrip ‘flow’: een gevoel waarbij de tijd voorbijvliegt en we helemaal opgaan in onze activiteiten.

Een prettig gevoel, want het lijkt alsof we door een stroom worden meegevoerd zonder dat we gevaar lopen te verdrinken. Als ik Csikszentmihalyi goed begrijp, dan ervaren we ‘flow’ vooral bij het verrichten van werk dat ons sterk uitdaagt, terwijl onze vaardigheden ondertussen heel goed zijn ontwikkeld. Indien ik niets kan maar toch wordt uitgedaagd, dan is angst mijn overheersende gevoel. En als bijvoorbeeld mijn vaardigheden nauwelijks zijn ontwikkeld terwijl de uitdaging gering is, dan hang ik maar een beetje rond. Dit laatste verklaart waarom gepensioneerden het zo druk hebben met nietsdoen: echte uitdagingen ontbreken in hun leven, terwijl ze nooit goed hebben geleerd hoe je stil kunt zitten. Wilt u heel ontspannen leven? Zorg dan dat u in uw werk kunt terugvallen op routines: sterk ontwikkelde vaardigheden bij geringe uitdaging. Maar om het gevoel van ‘flow’ te krijgen, is het beter om gevaarlijk terrein te betreden en om met zaken bezig te zijn die om wat meer vragen dan routine.

Heeft het zin om werknemers in een bedrijf of organisatie cursussen te laten volgen? Ik denk dat de eerdergenoemde Amerikaanse psycholoog (‘chick-SENT-me-high’) zal opmerken, dat bijscholingscursussen vooral bekeken moeten worden in combinatie met uitdagingen waar werknemers voor komen te staan. Wie iets nieuws leert, zou meteen ook het eigen takenpakket onder de loep moeten nemen. Kunnen de uitdagingen nu wat sterker worden gemaakt? Zelf heb ik wel eens een cursus geheugentraining gevolgd, maar daarvan ben ik bijna alles weer vergeten omdat ik er niets mee hoefde te doen. Wel kon ik één voorbeeld uit de cursus gebruiken bij een inleidend hoorcollege psychologie, namelijk toen ik het onderwerp ‘geheugen’ moest behandelen. Wie bijscholingscursussen volgt, moet echter nog iets in de gaten houden: de tienjarenregel. Om vaardigheden op hoog niveau te beheersen, is een oefenperiode van tien jaar nodig. Weinig werkgevers zullen echter hun ondergeschikten voor die lange periode willen uitsluiten van gewone taken. We kunnen de genoemde regel echter wel onderbrengen in ons eigen pakket van uitdagingen.

Zorg dat u jarenlang bezig blijft met iets wat u toevallig ooit leerde. Zorg zelf voor uitdagingen. Als student ben ik redacteur geweest van het weekblad Propria Cures. Daar leerden we elkaar dat een tekst slechts publicabel is als deze kan worden voorgelezen zonder dat luisteraars in een milde slaap wegzakken. Dat redacteurschap duurde maar kort. Toch heb ik nog jarenlang getracht om teksten te schrijven die inderdaad voorgelezen kunnen worden. Elke keer denk ik: ‘Nog even, en dan lukt het me.’
Cursussen voor oudere werknemers kunnen niet vroeg genoeg worden gegeven, want vaardigheden zijn net appels en peren: ze moeten rijpen, evenals uitdagingen.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons