Maria Peeters Universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht houdt zich onder andere bezig met job crafting. Hoe maak je je werk net even wat leuker? Hierbij richt ze zich niet alleen op de hoger opgeleiden. Juist ook de mensen in lagere functies en de zwakkeren op de werkvloer hebben haar interesse.

Het klinkt hip en is inderdaad uit Amerika komen overwaaien: Job crafting. Craften betekent letterlijk handenarbeid. De term staat voor dat werknemers zelf hun werk kunnen aanpassen om het werk voor zichzelf aangenamer te maken. Het kan gaan om kleine veranderingen. Zo kunnen ze een stimulerende werkomgeving creëren en gemotiveerder aan het werk gaan.

Maria Peeters van de Universiteit is een van degenen die zich daarmee bezig houdt. Met ondersteuning van de NSvP ontwikkelt ze samen met collega Eva Demerouti een training “Succesvol job crafting”.

Het gaat er bij job crafting niet om dat je opeens iets heel anders gaat doen, je werk blijft je werk. Het is ook niet de bedoeling dat je de rotklussen naar je collega’s schuift. Het gaat erom dat je binnen de mogelijkheden van je baan net even wat meer vrijheid krijgt om je werk te doen zoals je wilt en om de accenten te leggen op de dingen waar je echt warm van wordt. Zoals een onderzoeker die dingen mag onderzoeken waardoor hij echt gefascineerd is. En dat hij de vergaderingen mag overslaan waarvan hij de zin niet inziet. Een docent die lessen kan geven in de onderwerpen waar zijn hart ligt. Maar ook in de lagere functies zou het in principe goed kunnen werken, aldus Peeters. Een kapster die liever lang haar knipt, terwijl haar collega liever met korte krullenkapsels werkt. Of een vuilnisman die inspraak heeft over de route die hij rijdt.

Bij job crafting gaat het er in eerste instantie niet om dat het bedrijf er beter van wordt, de nadruk ligt op wat de werknemer zelf kan ondernemen om het werk aan de behoefte aan te passen. Want alleen dan kan de motivatie groeien.

Werk bestaat uit grofweg twee delen. Je hebt de taakeisen (de dingen die je moet doen) en de hulpbronnen (datgene in je werk waar je energie van krijgt). Als de taakeisen te hoog zijn en je hebt weinig hulpbronnen, kom je in de problemen. Met job crafting ga je sleutelen aan de taakeisen en de energiebronnen.

In de VS wordt onder job crafting ook nog iets anders verstaan, namelijk het eigen werk cognitief aanpassen. Dat wil zeggen het aanpassingen van de gedachten die je als werknemer hebt over bepaalde taken of werkrelaties. Als een taak bijvoorbeeld erg saai is, kun je denken dat het wel belangrijk is dat het gedaan wordt, waardoor het minder moeite kost om het uit te voeren. Of we die interpretatie van job crafting in Nederland ook overnemen, is nog niet duidelijk. Persoonlijk houdt Peeters daar niet van, het is meer een trucje, vindt zij.

Ze studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht, hield zich in Nijmegen als AIO bezig met sociale steun en stress in organisaties. Daarna ging ze als universitair docent naar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit in Utrecht. Sinds drie jaar is ze daar universitair hoofddocent. Job crafting is een nieuw onderwerp.

Ze heeft zich altijd graag beziggehouden met de zwakkeren in een organisatie. Veel onderzoek gaat uit van de hoger opgeleiden, hbo+. Veel van onze bevindingen zijn op die groepen gebaseerd. Peeters is ook geïnteresseerd in de kwetsbare groepen. Allochtonen, ouderen en lager opgeleiden. Sowieso omdat ze het interessant vindt, misschien ook wel omdat ze zelf uit een arbeidersmilieu komt.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons