Ieder jaar verlaten grote hoeveelheden jongeren vroegtijdig en zonder startkwalificatie de middelbare school en zijn daardoor vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Er zijn signalen dat schooluitval mede wordt veroorzaakt door de belemmeringen die vooral allochtone jongeren ondervinden bij het zoeken van een stageplaats of baan. Veel werkgevers geven de voorkeur aan autochtone jongeren onder de mom van ‘risicomijdend gedrag’ en sluiten bij voorbaat allochtone jongeren uit.

Wanneer allochtonen tijdens hun opleiding en stage al worden gediscrimineerd, missen zij de kans om werkervaring op te doen, waardoor het kan zijn dat zij hun opleiding niet kunnen afronden. Daarnaast missen ze de kans om via een stage een effectief netwerk op te bouwen, wat van groot belang is bij het vinden van een baan later.

Daarom is Bureau Discriminatiezaken regio Hollands Midden en Haaglanden het afgelopen jaar van start gegaan met het 2-jarige pilot project Be-It. Het project wordt mogelijk gemaakt door de NsvP, het ministerie van VROM, de Gemeente Den Haag en Het Fonds 1818.

Be-it is een project dat jongeren, en dan vooral jongeren in het onderwijs die dreigen de aansluiting te verliezen (potentiële drop outs), inzicht geeft in de rol van het eigen handelen en de eigen houding als het gaat om het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. De jongeren leren een positief zelfbeeld te scheppen en de slachtofferrol te verlaten, door middel van het aanwenden van technieken om meer te weten te komen over de eigen mogelijkheden en het actief daar naar handelen. Het individu staat hierbij centraal. Be-It is een nieuwe, innovatieve manier om jongeren die zichzelf bij voorbaat als kansloos zien, een nieuw perspectief te bieden en daarmee schooluitval tegen te gaan.

Het project kent drie fases: 1. Een vooronderzoek met de taak om de succesfactoren die een rol hebben gespeeld in de carrière van ‘risicojongeren’ die toch succesvol zijn geweest in het onderwijs in kaart te brengen. 2. Het ontwikkelen van een training (methodiek) aan de hand van het vooronderzoek en 3. Het landelijk uitzetten van de training.

Het verloop en de resultaten van de drie afzonderlijke fases worden door Bureau Discriminatiezaken afzonderlijk op het blog beschreven.

Medewerkers van de afdeling Onderzoek & Monitoren hebben het afgelopen jaar het vooronderzoek afgerond waarnaar Soumeya Khemiri (voorlichter en trainer) de eerste versie van de training heeft ontwikkeld.

De training is door twee ervaren trainers van het Bureau Discriminatiezaken in negen bijeenkomsten van 2,5 uur getest op 3 groepen risicojongeren variërend van vmbo tot havo niveau. In totaal hebben 30 jongeren deelgenomen aan de training.

Voor zover Bureau Discriminatiezaken het al heeft kunnen meten is de training voor de meeste deelnemers succesvol geweest. 2/3 van de jongeren gaven na de training blijk van meer zelfvertrouwen, meer weerbaarheid tegen vooroordelen uit hun omgeving, gelijkwaardig zijn aan anderen en kwamen op voor zichzelf (zonder zich ‘slachtoffer’ te voelen). Na zes maanden vindt er een follow-up bijeenkomst plaatst waarin wordt bekeken of de training effect heeft gehad op de weerbaarheid en motivatie van de leerlingen.

In het schooljaar 2009/2010 zal de training opnieuw worden aangeboden aan drie groepen jongeren van verschillende middelbare scholen. Daarna wordt de methodiek ‘vertaald’ naar een handboek zodat deze landelijk kan worden uitgezet.

Hilde Faber, projectleider Bureau Discriminatiezaken
hfaber@discriminatiezaken.nl

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons