Onderzoek: hoogbegaafden in loondienst eerder uitgekeken op werk

Hoogbegaafden zijn in potentie heel waardevolle werknemers voor een organisatie. Hun intelligentie en creativiteit kunnen ervoor zorgen dat organisaties gemakkelijker inspelen op uitdagingen in hun omgeving. Maar het leek er op dat de talenten van hoogbegaafden op het werk regelmatig niet of niet volledig tot hun recht kwamen. Dit vermoeden is nu kwantitatief wetenschappelijk bewezen.

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

Slimmeriken inzetten voor innovatie

Onopvallend leiderschap werkt 
Hoogbegaafde medewerkers zetten hun talenten niet automatisch in. Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers slim en creatief zijn. Weten organisaties dat wel, en willen managers hen onopvallend leiden, dan verzilver je hun kennis. Zo kom je via creativiteit tot innovatie.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons