De dialoog als vroege Poortwachter

Dialoof als vroege poortwachter

Nederland kampt met bijna een miljoen arbeidsongeschikten, waarvan eenderde vanwege psychische klachten. Een belangrijke verklaring kan liggen in het gedrag van zowel werknemers als leidinggevenden. Veel werknemers ervaren wel eens een periode waarin het minder lekker loopt op het werk. Het werk past op dat moment niet goed meer bij wat men zelf kan of wil, er is onbalans.

Diversiteit in een 'witte' organisatie

Diversiteit in een 'witte' organisatie

Filosofisch scholingsbureau Het Nieuwe Trivium verzorgt onder andere trainingen in het voeren van Socratische dialogen. Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland met een overwegend ‘witte’ populatie wilde ‘diversiteit’ hoger op de agenda van teams en individuele medewerkers hebben, en zocht daarvoor een trainingsaanbod. De NSvP bracht beide partijen bij elkaar.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons