Informatiekaart Duurzame invulling HNW

Een informatiekaart over hoe Het Nieuwe Werken kan bijdragen aan duurzaamheid, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De kaart is ingedeeld naar de negen principes van Het Nieuwe Werken, zoals die ontwikkeld zijn in het project Ambtenaar voor de Toekomst. Met aandacht voor:

  • regie
  • waarde
  • ontwikkeling
  • maatwerk
  • organisatie
  • leiderschap
  • werkplek
  • communicatie
  • vaardigheden

Duurzaamheid staat hierbij voor een evenwichtige relatie tussen people, planet en profit. Dit betekent dat beleid en maatregelen geen schade toebrengen aan mensen, het milieu en de economie. Het gaat hierbij minimaal om het behoud van waarde, en waar mogelijk om het creëren ervan. Dit geldt niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor toekomstige generaties en voor andere plekken op de wereld.

De informatiekaart Duurzaam Nieuw Werken is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en drie denksessies met deskundigen op het gebied van duurzaamheid, HNW en strategisch personeelsbeleid. Een digitale versie van deze Informatiekaart is te vinden op duurzaamdoor.nl Hier kunnen lezers ook reacties op deze Informatiekaart insturen. Voor achtergrondinformatie over Het Nieuwe Werken, kijk op www.voordetoekomst.nl.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons