Dr. Ir. M.C.D.P. Weggeman

Wetenschappers moeten een deel van hun tijd in de praktijk werken, vindt Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. De kloof tussen theoretische kennisontwikkeling en praktische toepassing – die welhaast onoverbrugbaar lijkt – is hem een doorn in het oog.

Weggeman constateert dat met name in de bedrijfswetenschappen fundamenteel en toegepast onderzoek elkaar nauwelijks beïnvloeden. ‘Bij de universiteiten worden wetenschappers vooral beoordeeld op hun publicatiescore. En in de consultancy- en adviessector wordt uitsluitend kennis geproduceerd waarmee je morgen met de cliënt aan de gang kunt. Met alle gevolgen van dien. Als een bedrijf aan een wetenschapper vraagt: “We hebben nogal wat ziekteverzuim, hoe kunnen we dat naar beneden krijgen?”, luidt het antwoord steevast: “Dan moet je bij Twynstra Gudde zijn.” In de medische sector is die interactie veel beter geregeld: doktoren in de academische ziekenhuizen zijn zowel lid van de medische faculteit als zorgverlener. Ook tussen de industrie en de technische universiteiten bestaan de nodige samenwerkingsverbanden.

Dédain
Management- en organisatiewetenschappers daarentegen spreken niet met de praktijk, ze hebben een soort dédain voor managers met hun grote auto’s, stropdassen en skyboxen. Andersom vinden de managers dat die wetenschappers met hun truien alleen maar aankomen met trivialiteiten die zijzelf allang weten. Kortom: men staat in splendid isolation naast elkaar, en is daar meestal ook nog eens heel tevreden over.’
Om die situatie te doorbreken moeten beide partijen volgens Weggeman naar elkaar op zoek gaan – waarbij het voor de hand ligt dat het bedrijfsleven het voortouw neemt. ‘Dáár wordt tenslotte bepaald wat men wil weten.’

Liaison officers
De vraag: Wat wil ik met mijn organisatie? dient volgens de Eindhovense hoogleraar altijd het uitgangspunt te zijn bij kennisontwikkeling. ‘Je moet eerst je strategie bepalen, dan pas weet je welke kennis je nodig hebt. Vervolgens kun je ervoor kiezen om die kennis zelf te gaan ontwikkelen – bijvoorbeeld in een meester-gezelrelatie – maar je kunt ook hoofden “kopen” waar die kennis al in zit.’ Die hoofden moeten dan wel bereid zijn om uit hun ivoren toren te komen. ‘Het is hoog tijd dat wetenschappers eens met hun voeten in de klei gaan staan: niet alleen onderzoek doen, maar ook als adviseur of deeltijdmanager deel uitmaken van het bestuur van zo’n organisatie. Kijk bijvoorbeeld naar Shell, hoofden van de laboratoria daar zijn vaak ook hoogleraar aan een technische universiteit. Die combinatie van theorie en praktijk zie je nog te weinig, daar moeten meer functies voor worden gecreëerd: liaison officers die de noden van de praktijk inbrengen bij theoretisch onderzoek, en die de resultaten van hun onderzoek vertalen naar de praktijk.’

Relevante wetenschap
Voor alle duidelijkheid: Weggeman heeft niets tegen theoretisch onderzoek. Het gaat hem om de maatvoering. ‘In de wetenschap dient altijd ruimte te zijn voor puur curiosity driven onderzoek. Zo’n twintig procent van dat soort research, tegenover tachtig procent waarbij de probleemstelling praktijkgericht is, lijkt me prima. En dan kan dat laatste wat mij betreft zelfs nog fundamenteel onderzoek zijn – als je maar luistert naar de omgeving.’ Met zo’n aanpak neem je al veel van de weerstand weg die praktijkmensen hebben tegen kennis die van buiten komt. ‘Veranderingsmanagement is in dat verband ook een heel relevante wetenschap. Daarin gaat het immers om de vraag: hoe krijgen we de verzamelde kennis in de organisatie operationeel? Daar zijn mogelijkheden genoeg voor. Denk aan crowdsourcing, open innovatie en co-creatie, allemaal manieren om mensen die in een bepaalde context werken te betrekken bij de kennisontwikkeling. Zo kunnen ze er hun eigen tailormade kennis van maken.’

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons