Afbeelding bij Soulprogramma voor Zorg en Welzijn

Bedrijfskundige paradigma’s uit het industriële tijdperk hebben de ziel uit de zorg gehaald. Die ziel komt terug als er weer ruimte wordt gegeven aan het zelforganiserende vermogen van intrinsiek gemotiveerde professionals. Het Soulprogramma biedt daarvoor het platform.

Er is weer hoop in de zorg- en welzijnssector en die heet: Nieuw Organiseren. Daardoor krijg de professional meer ruimte en komt er weer nadruk op het vakmanschap. Voordelen: de zorgverlener krijgt het respect dat hij verdient, de kwaliteit van de dienstverlening gaat sterk omhoog én er worden kosten bespaard, omdat er minder management en control nodig is. Nieuw Organiseren is het alternatief voor de sterke bureaucratie in de zorg- en welzijnssector.

Het Soulprogramma
Veel zorg- en welzijnsorganisaties zoeken wegen om Nieuw Organiseren handen en voeten te geven in hun eigen organisatie. Om die reden is het Soulprogramma ontwikkeld. De NSvP hoopt met dit programma vernieuwende inzichten te ontwikkelen over leiderschap dat initiatief en ondernemerschap van medewerkers ruimte biedt en ondersteunt.

Principes voor kennisdeling & duurzame leerresultaten
Het Soulprogramma is ontwikkeld op basis van een aantal principes die het delen van kennis en de duurzaamheid van leerresultaten bevorderen. Die principes komen neer op:

  • Co-creatie waaraan teams met hun leidinggevenden meedoen. Geen training voor de leidinggevende dus, maar het team dat als geheel een ontwikkeling doormaakt.
  • Co-creatie waaraan verschillende organisaties meedoen, zodat ze van elkaar kunnen leren.
  • Ervaringsgericht leren, zowel collectief als individueel, dus de behoefte om te leren moet uit de praktijk komen.
  • The Medium is the Message: het zelforganiserende vermogen van professionals als uitgangspunt.

Dat hiërarchisch leidinggeven het eigen initiatief ondermijnt en daardoor minder innovatie, productiviteit en werkplezier oplevert, is zo langzaamaan wel bekend. Maar in de praktijk blijkt het nog altijd lastig om het anders te doen. Leidinggevenden vallen snel terug in directief gedrag, medewerkers reageren met afwachtend gedrag. Om die cirkel te doorbreken, moet je aan de slag en ervaring opdoen samen met je team. Het gaat er niet om de antwoorden te geven, maar juist om de dilemma’s te verzamelen en te experimenteren met nieuwe vormen van organiseren, gedrag en leiderschap . Daarvoor is niet één recept of oplossing te geven. In deze aanpak proberen managers de vernieuwingen in organisaties juist vanaf de werkvloer te laten ontstaan. En dat is een creatief proces, dat per definitie niet past in een standaard formaat.

Meer info: http://www.smitkempink.nl/cms/SOUL-Programma

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons