Trends op de arbeidsmarkt, zoals individualisering, internationalisering en flexibilisering leiden tot nieuwe organisatievormen en veranderende arbeidsrelaties. Niet alles wordt meer vastgelegd in vuistdikke traditionele cao’s. Om vorm en inhoud te geven aan nieuwe vormen van organiseren worden steeds meer individuele afspraken gemaakt. Maar wat leg je dan nog collectief vast en wat niet en hoe ziet het ideale CAO-proces eruit? Het NCSI vroeg het via www.battleofconcepts.nl aan studenten en jonge professionals. A-advies ontwikkelde een videoquiz om het bewustzijn bij medewerkers over keuzes in de cao te vergroten.

Arbeidsvoorwaarden worden steeds meer maatwerk. Individuele keuzes nemen toe als het gaat om tijd- en plaatsonafhankelijk werken, leren en ontwikkelen. De organisaties kennen vaak verschillende manieren van samenwerking en diverse contractsvormen. Er zijn medewerkers in dienst bij de organisatie zelf, maar er zijn ook medewerkers voor een langere periode vanuit andere organisaties gedetacheerd. Ook werken organisaties steeds vaker met flexibel inzetbare krachten als Zzp-ers, uitzendkrachten, stagiaires, trainees en ingehuurde adviseurs. De hoger opgeleide medewerker van vandaag heeft nog steeds behoefte aan een vorm van collectieve afspraken, maar de vraag is wat precies collectief geregeld zou moeten worden (en voor wie dit precies geldt) en wat op individueel niveau.

Het NSCI stelde via www.battelofconcepts.nl de vraag hoe medewerkers betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van de cao en vroeg om voorstellen om dit proces anders vorm te geven. De 35 reacties werden vastgelegd in een eindrapport waarin de vernieuwende suggesties zijn na te lezen.

Om echt aan de slag te gaan met maatwerkafspraken en de ruimte binnen de Cao-afspraken beter te benutten ontwikkelde A-advies een online CAO-spel, met de naam "Helemaal mijn type".

Inspiratie genoeg om er in organisaties ook werk van te gaan maken.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons