We doen het al jaren zo: de manager bezoekt een leiderschapsprogramma. Hij leert daar onder meer te denken in managementmodellen en werksystemen. Terug in de organisatie probeert hij het geleerde in de praktijk te brengen. Uitgangspunt van het leerprogramma SOUL is: Leiders ontwikkel je niet in een apart programma, maar samen met het team.
 

We leven niet meer in de negentiende eeuw. Toch zijn veel van onze managementprincipes gebaseerd op het denken van toen: top down, één (sterke) leider, veel controle van medewerkers die worden geacht handjes te leveren en alleen op verzoek mee te denken. We gaan er nog steeds van uit dat medewerkers moeten passen in het systeem. Terwijl je in plaats daarvan beter een systeem kunt zoeken dat past bij de medewerkers. Bij de generatie Y, de internetgeneratie, is dat  het meest duidelijk;  het oude denken niet meer werk. Jonge professionals voelen zich steeds minder thuis in traditionele organisaties. Ze vertrekt naar elders of beginnen voor zichzelf.

Vakmanschap
Jan Smit en Georgette Kempink van smit | kempink development ontwikkelden een leiderschapprogramma waarin nieuw organiseren centraal staat. Hij stelt: ‘’Nieuwe professionals zoeken de ruimte om een zinvolle bijdrage te leveren aan het bedrijf waar zij werken. Dat vraagt om nieuw leiderschap dat faciliteert in plaats van stuurt. Het negentiende-eeuwse managen verschraalt het vakmanschap, de onderlinge samenwerking en het werkplezier van de moderne professional. Dat blokkeert niet alleen het werkplezier maar vervolgens ook het innovatief vermogen van de totale organisatie. Het oude denken pas ook niet bij onze moderne kijk op mensen. Daarin staan juist eigen waardigheid, zelfsturing en autonomie centraal. ‘’

Nieuw organiseren
Dat we niet meer alleen hierarchisch leiding moeten geven is zo langzaamaan wel geaccepteerd. Maar in de praktijk blijkt het nog altijd lastig om het anders te doen. ‘’Het is vooral zoeken naar de manier die het beste past. Daarvoor is niet één recept, ‘’ zegt Jan Smit. ‘’Cruciaal is dat je iets ontwikkelt waarop het team, maar liefst de hele organisatie, invloed heeft. Zo’n aanpak staat haaks op wat nu nog vaak gebruikelijk is; de manager gaat naar een leiderschapsprogramma en probeert, weer terug in de organisatie, dat wat hij heeft geleerd toe te passen. Of liever gezegd: op te leggen aan de medewerkers in zijn team. In nieuwe organisaties proberen managers de vernieuwingen in organisaties juist vanaf de werkvloer te laten ontstaan. Dienend leiderschap, faciliterend leiderschap; onder nieuw organiseren verstaan wij de poging om vorm te geven aan een organisatie die past bij de 21ste eeuw. ‘’

Leerprogramma van start
Het SOUL programma - nieuw leren en organiseren in zorg en welzijn gaat in september 2010 voor het eerst van start. In principe nemen twintig managers deel, waarvan minimaal twee uit één en dezelfde organisatie. Zo is er in iedere deelnemende  organisaties een aantal managers dat elkaar ondersteunt en van elkaar leert. Het programma kent een aantal werkvormen dat ervoor zorgt dat de deelnemers onderling van elkaar leren, maar ook samen in de eigen organisatie een proces van vernieuwing in gang kunnen zetten. Belangrijk tijdens het programma, dat een jaar duurt, zijn de zogenoemde Team Time Outs. Hier wordt het eigen team betrokken bij de ontwikkeling. Jan Smit: ‘’Door met meerdere mensen uit één organisatie deel te nemen, kun je gezamenlijk een intern leernetwerk opzetten dat belangrijk is om de nieuwe manier van werken ook echt te implementeren.’’

Leiders ontwikkelen
Leiders ontwikkel je niet in een apart programma, maar samen met het team. Dat is de overtuiging van Jan Smit en zijn partners bij het Nieuwe Leerprogramma. Zijn organisatie smit kempink development werkt daarbij samen met Marezate en het EMD Centre. De NSvP doet tijdens het Nieuwe Leerprogramma onderzoek naar de effecten ervan in organisaties.
Deelname aan het nieuwe leerprogramma staat in eerste instantie open voor organisaties in zorg, welzijn en onderwijs. Het programma duurt van september 2010 tot mei 2011 en is opgedeeld in diverse trainingen en bijeenkomsten. Alle deelnemers krijgen een coach/begeleider. Meer informatie bij Jan Smit, programmamanager, jan@smitkempink.nl of 0031 648276374.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons