In 'de proeftuin' zijn 14 overheidsorganisaties op zoek naar nieuwe tussenvormen van vaste en flexibele arbeid. De laatste themabijeenkomst stond in het teken van 'Help – de hybride ambtenaar'. Hybride werken staat voor combinaties van werkzaamheden, banen of functies.

Flexibel werken bij de overheid
Het  programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil investeren in de kwaliteit en flexibiliteit van werken bij de overheid, juist in tijden van bezuinigingen. Nieuwe arbeidsvormen kunnen een bijdrage leveren aan een slanke, krachtige en dienstverlenende overheid. De proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties is een platform van 14 overheidorganisaties die - in de vorm van pilots - experimenteren met arbeidsvormen tussen vast en het flexibel. Voorbeelden zijn: hybride ambtenaren, zelfstandig publiek professionals, barbapappa-contracten (mee-ademende uren voor hybride ambtenaren), nevenfuncties etc. 

Mogelijkheden voor hybride werken
TNS NIPO heeft voor de overheid de huidige ervaringen met hybride werken in beeld gebracht in een onderzoeksrapportEline Steenhuijsen van TNS NIPO deed op de bijeenkomst verslag van het onderzoek en vertelde dat hybride arbeidsrelaties niet voor iedereen zijn. De hybride ambtenaar is een ondernemende werknemer die zijn professionele ontwikkeling in eigen hand neemt. En de hybride arbeidsrelatie ondersteunt hem of haar om precies die werkzaamheden te kunnen doen die hem inspireren en bij zijn talenten passen. Ze noemde de volgende voordelen van hybride werken voor de hybride ambtenaar:

  • afwisseling, vrijheid en energie op
  • bruggen bouwen en efficiënter werken
  • ​betrokkenheid bij een slagvaardige overheid
  • de hybride arbeidsrelatie als HR instrument (kans voor talentmanagement)

Nadelen van hybride werken die zijn ondervonden zijn bijvoorbeeld:

  • combinatiedruk
  • het risico om meer uren te gaan werken
  • ​het risico onzichtbaar te worden voor de organisatie door verminderde aanwezigheid

Knelpunten blijken onder meer ICT ondersteuning en -faciliteiten te zijn. Ook lijkt de organisatiecultuur soms nog niet klaar voor ambtenaren die buiten de gebaande paden besluiten te lopen. Hybride werken vraagt ook om een andere vorm van leidinggeven. Het flexibel inzetten van medewerkers met wisselende uren botst met het systeem van medewerkers in een vaste formatie. Lees in het rapport over het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen voor de betrokken partijen. Davied van Berlo gaf een presentatie over de netwerksamenleving en uitwisseling van vakkennis binnen de overheid. Bekijk de presentatie van Davied van Berlo

Verder onderzoek
De proeftuin gaat verder met het uitzoeken en inzichtelijk maken van een aantal veelgestelde vragen en antwoorden rondom het thema, zoals bijv. tarifering, aanbestedingen, nevenactiviteiten etc.

Meer over de hybride ambtenaar:

Meer weten over dit project? 
Vanessa Roelse, Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur: vanessa.Roelse@minbzk.nl

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons