Werknemers moeten passen bij de cultuur van de organisatie. Dat is gegeven van belang bij het aantrekken, selecteren en behouden van tevreden werknemers. Maar ook voor de sollicitant zelf. Iemands persoonlijke waarden moeten aansluiten bij de cultuurwaarden van de organisatie. Werkzoekenden zouden daarom een vergelijking moeten maken van hun persoonlijke waarden en de cultuurwaarden van de organisatie. waar ze (willen) solliciteren. Uit het promotieonderzoek van Marije de Goede blijkt echter dat  werkzoekenden zich meestal richten op organisatiewaarden die ze aantrekkelijk vinden en vragen zich dan af of deze waarden in de organisatie aanwezig zijn en ze letten minder op organisatiewaarden die ze onaantrekkelijk vinden. De informatie over die onaantrekkelijke waarden wordt vaak genegeerd. De beschikbare informatie over de cultuur van een organisatie wordt dus eenzijdig en onvolledig gebruikt en de indruk die werkzoekenden hebben van de organisatiecultuur is daardoor geen goede afspiegeling is van de werkelijke organisatiecultuur. Baanzoekers zouden zich moeten laten leiden door wat ze wensen en door wat ze niet wensen in een toekomstige organisatie. Organisaties die de juiste sollicitanten willen aantrekken zijn er bij gebaat eerlijke informatie over hun dominante cultuurwaarden te geven.

Mw. M.E.E. de Goede promoveerde op 20 juni 2012 aan de UvA op het onderzoek
Searching for a match. The formation of person-organization  fit perceptions
 

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons