Inzet en motivatie van medewerkers zijn van groot belang voor de prestaties van de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen, zoals langer doorwerken en krapte op de arbeidsmarkt, noodzaken bovendien om in te zetten op behoud en inzetbaarheid van medewerkers. Met de MOTIVATIEwijzer heeft u een concreet instrument in handen om in gesprek te raken over inzetbaarheid en motivatie.

Inzetbaarheid en motivatie vraagt op de eerste plaats inzicht in wat een medewerker drijft, beweegt, motiveert en inspireert en of dit in het werk en in de functie ook terug te vinden is. Na zo’n zelfanalyse is het nodig om met de leidinggevende in gesprek te gaan om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om motivatie en betrokkenheid te optimaliseren in het werk, en waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen die zowel voor de organisatie als voor de werknemer meerwaarde opleveren. Een gesprek over een win-winsituatie dus en hoe je deze kunt realiseren.

Deze stappen vormen de basis van de MOTIVATIEwijzer die tot doel heeft medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het optimaliseren van motivatie en inzetbaarheid op het werk. De MOTIVATIEwijzer bestaat uit de volgende onderdelen. Eerst analyseert de medewerker zelf wat hem motiveert en inspireert aan de hand van een keuze uit vijftig indicatoren. De meest relevante indicatoren kunnen met behulp van stickers op een poster worden geplakt. Vervolgens gaan medewerker en leidinggevende in een gesprek onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om motivatie en betrokkenheid te verbeteren. Instructiekaarten en een poster met motivatiestickers brengen het gesprek tussen medewerker en leidinggevende op speelse wijze op gang. Een handleiding legt de achtergronden uit en licht de ´spelregels´ toe. De MOTIVATIEwijzer vormt een praktisch hulpmiddel om het proces van zelfonderzoek en de dialoog met de leidinggevende vorm te geven.

De MOTIVATIEwijzer is uitgetest en gebruikt in onderwijsorganisaties, maar is met enkele aanpassingen geschikt te maken voor elke organisatie. Naar behoefte kan de MOTIVATIEwijzer toegepast worden in een workshop, in een uitgebreid werkoverleg, of ingepast worden in de gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker. Het materiaal is zo ontwikkeld dat het ‘op maat’ gebruikt kan worden in de eigen organisatie.

Informatie
Voor meer informatie over de MOTIVATIEwijzer kunt u contact zoeken met:
VanDoorneHuiskes en partners
2e Dorpsstraat 54
3701 AB Zeist
T 030 7991166
www.vandoornehuiskes.nl

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons