DISCovery: een interventiemethodiek op basis van digitale zelfanalyse

De DISCovery-methodiek is gericht op het herstellen van de balans tussen inspanning, werkhulpbronnen en herstel. Hierbij ligt de nadruk op sociale innovatie, ofwel meer arbeidsmotivatie door het vernieuwen van arbeid en organisatie en door het optimaliseren van arbeidsgedrag. Hier vindt u een korte beschrijving van de ontwikkelde interventiemethode.

De DISCovery-methodiek bestaat uit drie onderdelen:

  1. digitale zelfanalyse van medewerkers om inzicht te krijgen in hun taakeisen (‘inspanning’), werkhulpbronnen, herstel en arbeidsmotivatie (bijgevoegd is de DISC-vragenlijst en een excel rekenmodel waarmee om de gemiddelden op groepsniveau in een diagram weer kunnen worden gegeven);
  2. participatief actieonderzoek waarin management en medewerkers aan de hand van feedback- en brainstormsessies zelf een aantal werkgerelateerde interventies kiezen;
  3. een interventieprogramma gericht op het werk zélf, waarvan de inhoud, opzet, volgorde en evaluatie grotendeels bepaald worden aan de hand van het tweede onderdeel.

De DISCovery-methodiek is ontwikkeld en uitgetest in de gezondheidszorg, maar is toepasbaar in iedere willekeurige organisatie.

De Methode is ontwikkeld door  Ellen Spoor, Jan de Jonge, Jan Hamers en  Marieke Bergman.

Voor meer informatie over de DISCovery-methodiek kunt u contact opnemen met prof.dr. Jan de Jonge, Human Performance Management Group, Technische Universiteit Eindhoven. E-mail: j.d.jonge@tue.nl

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons