Starteams geven innovatie, energie en toegevoegde waarde

Starteams geven innovatie, energie en toegevoegde waarde

De adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft onlangs opgeroepen tot sociale innovatie als aanvulling op te eenzijdige focus op technologische innovatie. Het FD meldt dat we qua economische visie met de tijd mee moeten gaan ‘het is gedrag waar het om draait’. Daarnaast is ‘Less Money, More Impact’ het adagium dat momenteel geldt. Rendement meet je niet alleen met economische modellen, maar ontstaat vooral door gedragsverandering. De innovatieve aanpak van Starteams richt zich op optimalisatie van in – en extern teamwerk, wat energie vrijmaakt. Vanuit een bredere gedragsbenadering wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, wat meer rendement oplevert.

Met hart en ziel samen werken

Moderne filantropie  betekent “ontplooiing van privé-initiatieven voor het publieke welzijn”. Het gaat over betrokkenheid en groepsverantwoordelijkheid en vraagt optimale ruimte voor ontplooiing en zelfsturing, zodat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren en met hun energie (tijd, geld, talenten en overige resources) kunnen omgaan. Hierdoor ontstaan effectieve organisaties, die beter gebruik maken van de capaciteiten die men in huis heeft en die alleen worden ingezet wanneer nodig en gewenst/gewild. En zijn zij een voorbeeld voor anderen: practice what you preach!

Charistar: shared values for collective impact
Charistar is een organisatie die deze werkwijze middels Starteams een aantal jaren toepast. De basis ligt in de dieperliggende verbinding tussen de teamleden. Juist deze verbinding zorgt voor de dynamiek die uiteindelijk nodig is voor collectieve impact.

In een Starteam wordt met hart en ziel gewerkt. Dat geeft energie en gevoel dat werkzaamheden als vanzelf in beweging blijven en afgerond worden. Dat gaat niet zomaar. Dat vraagt van een team om bewust en met je hele hart te werken. Hier kun je mensen wel in trainen en op selecteren!

Charistar, Q-Search, DiversityProof  en RealizeResultConcepts hebben, afzonderlijk van elkaar, de afgelopen 15 jaar ervaring opgedaan en onderzocht wat nodig is om op dit niveau van samenwerking te komen en waar het een stap verder gaat dan het werken in zelfsturende teams. Deze wijsheid combineren zij in een krachtig partnerschap.

Starteams vragen iets wezenlijks anders van teamleden. Het begint bij de intrinsieke motivatie van mensen en hun persoonlijke verbinding met het doel. Daarnaast is volwassen communicatie over en een respectvolle houding naar de verschillen in het team belangrijk. Als teamleden zich op deze wijze, vol vertrouwen in elkaars kunnen, verbinden én een team is voorzien van alle kerntalenten die nodig zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen, dan spreek je van een Starteam. Door deze teams te verbinden met partnerorganisaties, andere operationele teams en leernetwerken ontstaat een maatschappelijk vliegwiel aan kennis en innovatie.

Groep wordt team zodra ieder lid verantwoordelijkheid neemt voor zijn bijdrage in de interactie
Op basis van een vraagstuk wordt een team gevormd van diverse talenten (stars) die hun krachten bundelen. Hun talenten vullen elkaar aan en de samenwerking geschiedt in volledige gelijkwaardigheid. De teams hebben altijd een of meerdere verantwoordelijken met een duidelijk toegewezen rol en verantwoordelijkheid passend bij hun kerntalent. Louter op basis daarvan nemen mensen de leiding in het team. Zo draagt het hele team verantwoordelijkheid voor het geheel, van gezamenlijke agenda en meten van de successen tot elkaar versterkende activiteiten en de communicatie.

Alle energie, die normaliter in aanjagen, administreren en controle gaat zitten verdwijnt uit het bedrijfsproces doordat deze wordt ondervangen door zelfregulatie en goede overdracht middels open communicatie. Mensen zijn louter bezig met datgene waar zij echt blij van worden.

Voordelen: innovatie, energie en plezier in het werk, gelijkwaardigheid ook tussen vaste en ingehuurde werknemers, laag ziekteverzuim, goede en snelle resultaten, vaak binnen budget en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vorming van starteams  tot haar recht komt in elke organisatie, groot en klein, en energie zal losmaken die sociale innovatie met impact mogelijk maakt. Starteams zijn dé nabije toekomst in alle organisatievormen!

Auteurs:
Pien d’Ailly – Charistar - http://www.linkedin.com/in/piendailly
Valéry Oude Groen – DiversityProof – http:// www.linkedin.com/in/valeryoudegroen
Marjolein Hins – Q-Search / Center of global transformation http://www.linkedin.com/in/marjoleinhins
Joyce Ronda – RealizeResultConcepts / Center of global transformation http://www.linkedin.com/in/joyceronda

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Goed initiatief. "Het Jeugdige Kiessysteem" is een voorbeeld van een groot positieve maatschappelijke impact (denkend aan de aloude VOC mentaliteit) ~ http://youtu.be/NatasFTfDe4

De in Engeland bekende Human givens methode is hiervoor zeer geschikt. Het ei heft dus niet in Nederland uitgevonden te worden.

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons