In een experiment als vervolg op een promotieonderzoek naar tijdsbeleving en werkdruk inde zorg, verzorgt Artemea een leertraject dat zorgmedewerkers helpt om minder last te hebben van tijdsdruk. Zij worden zich met behulp van praktijkreflectie en oefeningen bewust van hun eigen invloed. Tijdvreters worden opgeruimd in dit Action Learning-traject.

De beleving van medewerkers in de zorg is dat zij steeds minder tijd hebben om hun cliënten aandacht te geven. Dat komt door de ‘papierdruk’, maar ook doordat zorgmedewerkers te weinig ruimte hebben om goed met hun tijd om te gaan. Dit is een vaardigheid die te leren is.

Aanpakken van tijdvreters
In het Action Learning-traject ontdekken zorgmedewerkers dat zij de tijdsdruk kunnen beperken door prioriteiten te stellen op piekmomenten, in overleg met collega’s. Er is winst te halen door te schrappen in overbodige bezigheden, zoals een registratie die maar beperkt wordt gebruikt. Tijdig aanvullen van hulpmiddelen zorgt ervoor dat er in de ochtendspits efficiënter kan worden gewerkt en minder hoeft te worden gelopen. De vrijkomende tijd wordt benut om bewoners echte aandacht te geven. Verzorgenden vertellen dat dit hen geen extra tijd kost maar juist tijd oplevert omdat het contact met bewoners verbetert. Ook draagt het bij aan hun eigen werkplezier. In korte tijd zijn er veranderingen merkbaar.

Lees het hele artikel en andere artikelen over dit onderwerp van Gabriëlle Verbeek van Artemea op
www.artemea.nl, onder publicaties, 'Tijdsdruk op de werkvloer, stop de stress in de zorg'.

Het experiment vindt plaats in het kader van het door de NSvP gesubsidieerde project 'Tijd voor beroepspraktijk' dat door Artemea wordt uitgevoerd.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons