Job craften verbetert relatie werknemer en leidinggevende. Dat stelde Jan de Jonge in zijn inleiding, hoogleraar A&O-psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En adviseerde hij: vervang het woord Human Resource Management door Human Partnership Management. Hij sprak tijdens het symposium Scherp in Werk van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Thema’s van het symposium waren arbeidsmotivatie in het algemeen en job craften in het bijzonder.

Veel HRM professionals zijn op zoek naar nieuwe methoden om werknemers beter en langer gemotiveerd en inzetbaar te houden. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP hierover: ‘Wat werkt er wel en wat werkt niet? Dat is een interessante zoektocht. Eén ding is duidelijk: een medewerker weet zelf heel goed wat hij of zij nodig heeft voor een betere arbeidsmotivatie. Zet je die medewerker dus bij wijze van spreke vóór op de tandem, dan geef je hem zelf het initiatief en dat veel op, zowel op het gebeid van ontwikkeling en inzetbaarheid  als op het gebeid van motivatie. Wij gaan er vanuit dat als je medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid geeft voor arbeidsmotivatie, het resultaat beter zal zijn’. De NSvP gaf aan vijf teams van wetenschappers en HRM-professionals de opdracht een methode te ontwikkelen die organisaties ondersteunt medewerkers zelf aan de slag te laten gaan voor meer arbeidsmotivatie. Deze methoden werden gepresenteerd tijdens het symposium en zijn samengevat in het boek Scherp in werk – 5 routes naar optimale inzetbaarheid.

  • Succesvol Job craften door middel van een groepstraining:  een nieuwe groepsgerichte training waarbij medewerkers leren om meer invloed uit te oefenen op de inhoud van hun werk of hun werkomgeving. Op basis van een persoonlijk craftingplan gaan ze concreet aan de slag: ze krijgen hierbij tips en delen ervaringen met anderen. De training is uitgetest bij de politie.
  • Jobcraften op basis van een online feedbackinstrument: een digitaal feedbackinstrument. Medewerkers krijgen door het invullen van digitale vragen inzicht in de taakeisen en werkhulpbronnen die in hun persoonlijke werksituatie een rol spelen. Ook krijgen zij tips hoe zij deze beter in balans kunnen brengen. De aanpak is uitgetest in een fabrieksomgeving.
  • ​Bevlogen aan het werk: en web-based training: een nieuwe, individueel gerichte methode, gebaseerd op e-coaching gericht op meer bevlogeneheid en plezier in het werk. Deze methode is getest via een website van een Nederlands dagblad en een kraamafdeling in een groot ziekenhuis.
  • DISCovery: een interventiemethodiek op basis van digitale zelfanalyse: een groepsgerichte aanpak, die de nadruk legt op sociale innovatie: het verbeteren van de motivatie van medewerkers door zelf vernieuwingen aan te brengen in het werk én de organisatie. Door de DISCovery-methode krijgen medewerkers een beter inzicht in hun taakeisen, werkhulpbronnen en arbeidsmotivatie. De aanpak is toegepast in een verpleegzorghuis.
  • De MOTIVATIEwijzer: de dialoog centraal: een aanpak waarbij medewerkers zelf het ‘gat’ vaststellen tussen taken en motivatie en vervolgens met hun leidinggevende het gesprek hierover aangaan. Ook wordt bekeken wat nodig is om de motivatie op de langere termijn vast te houden. De MOTIVATIEwijzer is uitgetest in het onderwijs.

De vijf methodes zijn toepasbaar in allerlei soorten bedrijven en organisaties en hebben verschillende invalshoeken. Er wordt gebruik gemaakt van trainingen, online coaching, groepsgesprekken of ondersteuning bij het gesprek met een leidinggevende. ‘Betere arbeidsmotivatie zit vaak in hele kleine dingen, ‘ stelt Jan de Jonge, medeontwikkelaar van de methode DISCcovery en tevens één van de redacteur van het boek. ‘Job craften is de mogelijkheid zelf je baan aan te passen aan je mogelijkheden en interesses. Maar als medewerkers zelf aan de slag gaan, vinden leidinggevenden dat soms bedreigend. Ze denken dat ze niet kunnen voldoen aan de mogelijke vragen die medewerkers gaan stellen. Maar wat blijkt: job craften verbetert juist de relatie tussen medewerker en leidinggevende’.
Tijdens het symposium werden alle ontwikkelde methodes gepresenteerd en konden deelnemers zelf aan de slag. Bij dit artikel zijn al de eerste binnengekomen  presentaties opgenomen en kun u de foto’s bekijken die zijn gemaakt. Wilt u meer informatie, mail dan naar info@nsvp.nl.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons