Trends als langer doorwerken en de krapte op de arbeidsmarkt dwingen werkgevers meer dan ooit in te zetten op behoud en inzetbaarheid van medewerkers. Met als doel: gezonde, betrokken en intrinsiek gemotiveerde mensen. Om samen de prestaties van de totale organisatie mee te vergroten.

Motivatie is belangrijk. Dat klinkt zo logisch, maar hoe krijg je het voor elkaar dat medewerkers elke dag fluitend naar het werk gaan? Het vraagt op de eerste plaats inzicht in wat een medewerker drijft, beweegt, motiveert en inspireert en of dit in de eigen taken en functie is terug te vinden. Deze zelfanalyse is nodig om vervolgens samen met de leidinggevende in een gesprek te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om motivatie en betrokkenheid te optimaliseren. Waar liggen de ontwikkelingsmogelijkheden die voor zowel de organisatie als de werknemer meerwaarde opleveren? Een gesprek over een win-win-situatie dus eigenlijk. Deze twee stappen vormen de basis van het instrument MOTIVATIE in Arbeidsorganisaties dat VanDoorneHuiskes en partners in opdracht van de NSvP heeft ontwikkeld. Eerst analyseert de medewerker zelf wat hem of haar motiveert en inspireert en vervolgens gaan de medewerker en de leidinggevende in een gesprek onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om motivatie en betrokkenheid te verbeteren.

Achtergrond
Het instrument is gebaseerd op verschillende (sociaal-) psychologische inzichten over de relatie tussen mens en werk, bronnen van inspiratie en de kwaliteit van de arbeid. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat motivatie en betrokkenheid in het belang zijn van zowel medewerker als organisatie. En dat individuele maatwerkafspraken nodig zijn tussen medewerker en leidinggevende om de betrokkenheid en inzetbaarheid te optimaliseren. In weinig organisaties is dat al een gewoonte.

Zelf aan de slag
Het instrument kent twee onderdelen. Aan de hand van voorbeelden van motivatie- en inspiratiebronnen geeft de medewerker antwoord op de volgende vragen: welke ‘resources’ van de baan en de werksituatie inspireren mij, geven mij energie, flow en inspiratie? Welke onderdelen van het werk en de werksituatie ervaar ik als belastend of moeilijk? In welke mate kunnen bepaalde resources worden ingezet om de eisen van mijn werk te compenseren? Ook de vraag naar de voice of exit-optie wordt gesteld en onderzocht. Wat maakt dat mensen blijven in hun baan, wanneer en waarom overwegen zij een mogelijk vertrek? Wanneer en onder welke voorwaarden voelen zij zich geroepen om de inrichting van het werk en de werksituatie aan de orde te stellen en kritisch te benaderen? Resultaat van deze eerste stap is een overzicht van persoonlijke motivatie- en inspiratiebronnen, inclusief een ‘meerminder-overzicht’ dat aangeeft waar aanknopingspunten voor verbetering van inzetbaarheid zich voordoen.

Dialoog
Op basis van wat in het voorgaande is geanalyseerd en vastgesteld gaat de medewerker met de leidinggevende in gesprek. In dat gesprek wordt vanuit het gezichtspunt van de businesscase bezien in hoeverre er sprake is van het optimaal aanspreken van de bronnen van inspiratie en motivatie van medewerkers. Hierover wordt de dialoog gevoerd. Wat zijn de belangrijkste elementen in de eigen taak- en functie-uitoefening? Matchen deze met de drijfveren en bronnen van inspiratie van de medewerker? Wat belemmert de medewerkers om elke dag fluitend aan het werk te gaan? Waar liggen kansen voor verbetering? Het thema kan in een apart gesprek aan de orde komen, maar ook onderdeel vormen van een ontwikkelingsgesprek of jaargesprek. De aanpak wordt door VanDoorneHuiskes en partners uitgetest in de praktijk en is onderdeel van vijf interventiemethoden die op initiatief van de NSvP onderzocht en beschreven worden.

Voor meer informatie zie: www.innovatiefinwerk.nl en www.vandoornehuiskes.nl

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons