Oudere werknemers op het werk

Jaap Achterbaan is onderzoeker bij de universiteit. Zijn werk is zijn leven en zijn leven is zijn werk. Hij heeft een specialistisch vakgebied waarover hij in zijn werkzame leven veel gepubliceerd heeft. Met 65 jaar gaat hij met pensioen. Er is een drukbezochte afscheidsreceptie waar veel lovende woorden gesproken worden. Maar waarom eigenlijk afscheid nemen? Liever zou hij nog betrokken blijven en zich af en toe nog nuttig maken, desnoods als vrijwilliger. En waarom eigenlijk niet? De Cornell Universiteit startte een project om betrokken medewerkers op een door hun zelf gekozen manier betrokken te houden bij de organisatie, als mentor en eventueel ook als vrijwilliger. De casus is één van de praktijkvoorbeelden die vertaald werd door het NKDI en terug te vinden is in de database van het Sloan Center of Active Aging.

Kennis uittredende werknemers behouden
De Cornell University in de Verenigde Staten is een grote onderwijsinstelling met 12.520 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was aan het begin van dit millennium relatief hoog. Bijna de helft van het personeel zou binnen tien jaar met pensioen gaan. Een gevolg daarvan was dat belangrijke kennis en ervaring verloren zou gaan voor de organisatie. Dat was een belangrijke bedrijfseconomische reden om tot interventie over te gaan.

Project Cornell Mentorschap
Om te zorgen voor overdracht van kennis en ervaring ontwikkelde de universiteit eind 2009 zelf het project Cornell Mentorschap. Een project waarbij gepensioneerde werknemers betrokken blijven bij de organisatie maar waarbij rekening wordt gehouden met hun nieuwe leefstijl. Het project bestaat uit vier onderdelen:

1. Freelance mentorschap biedt gepensioneerden de mogelijkheid om tijdelijk werkzaamheden te verrichten voor de universiteit. In een periode van twee maanden, of zelfs nog minder, fungeert de gepensioneerde als mentor voor de werknemers. Deze samenwerking kan op de werkvloer plaats vinden maar kan ook op afstand. Daarnaast biedt Freelance Mentorschap nog de mogelijkheid aan gepensioneerden om binnen de gemeenschap actief te zijn of te helpen zoeken naar een baan.

2. Wanneer gepensioneerden vrijwillig hun deskundigheid met werknemers willen delen, kunnen ze kiezen voor Mentorschap op oproep. Regelmatig vragen afdelingen om advies bij een van de gepensioneerden. Dat kan soms een concrete vraag zijn die telefonisch beantwoord kan worden maar soms wordt er ook uitgebreidere hulp gevraagd. Bij hun keuze voor dit onderdeel kunnen de gepensioneerden aangeven of ze willen helpen als mentor binnen hun vakgebied, snel antwoorden willen geven op vragen, een lezing willen verzorgen of ambassadeur willen zijn tijdens een activiteit.

3. Vrijwillig mentorschap maakt een verbinding tussen de gepensioneerden en relevante lokale en nationale vrijwilligersprojecten. Via een online formulier geeft de gepensioneerde zelf aan welk soort vrijwilligerswerk hem of haar aanspreekt en in welke vorm hij of zij wil ondersteunen: face to face, telefonisch of online.

4.Voor Mentorschap en meer is een website ontwikkeld met daarop informatie en hulpmiddelen over aankomende evenementen binnen Cornell en links naar externe organisaties. Op de site zijn ook webinars beschikbaar over bijvoorbeeld het zoeken van een baan en over telewerken.

Iedere werknemer die met pensioen gaat, krijgt informatie over het project. Als hij mee wil doen, geeft hij zijn programmakeuze, contactgegevens en vakgebied door aan de HR-afdeling. Leidinggevenden kunnen de lijst met deelnemers inzien en zelf contact opnemen met een deelnemer en die vervolgens op hun eigen afdeling inzetten.

Duurzaam inzetbaar en kennisbehoud
Cornell Mentorschap wordt ingezet als de werknemers als gepensioneerde een nieuwe fase in hun carrière tegemoet gaan. Door te kiezen voor het mentorschap blijft de oud-werknemer betrokken bij de organisatie, draagt hij zijn kennis en ervaring over op de werknemers maar blijft bovenal duurzaam inzetbaar.

De universiteit houdt regelmatig enquêtes onder alle betrokkenen en ontvangt op die manier feedback op het project. Een belangrijk leerpunt voor de universiteit is in ieder geval de communicatie van het project binnen de gehele organisatie. Stakeholders, beleidsmakers, leidinggevenden en werknemers moeten allemaal consequent op de hoogte worden gebracht van de voortgang om uiteindelijk de organisatiedoelstelling, diversiteit in leeftijd ondersteund door best practices, te halen.

Vanuit het kennisnetwerk van de NSvP verzamelt het NKDI kennis uit Nederland over het onderwerp duurzame inzetbaarheid op het werk en HR-interventies. Maar er is ook een nauwe samenwerking met Europese onderzoekers en met het Amerikaanse Sloan Center for Aging and Work. Om te leren van de resultaten van deze Amerikaanse studies en om de best practices te delen heeft het NKDI een vertaling gemaakt van de database van het Sloan Center. Daardoor zijn nu tal van best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid in het Nederlands toegankelijk. Een daarvan is deze case-studie uit 2011 over de Cornell University: Encore Cornell. Een project waarbij werknemers na hun pensioen op een door hun zelf gekozen manier betrokken blijven bij de organisatie.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons