‘We denken altijd dat alleen de generatie Y ‘anders’ wil werken, maar het zijn juist de ouderen die op zoek zijn naar maatwerk. Zij laten zich niet meer zo gemakkelijk in een keurslijf van een organisatie drukken.’Dat stelt Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar Employablity in werkrelaties aan de UvA. ‘Juist de babyboomers en generatie X zoeken naar mogelijkheden het werk zo in te richten dat het precies bij hen past.’

Voor de ouder wordende werknemer, de vijftiger, blijkt het van groot belang een HRM- en organisatieklimaat te scheppen waarin ruimte is voor individuele afspraken, I-deals, over werk en ontwikkeling. Dat heeft grote invloed bij de beslissing van ouderen om ook na hun pensioen door te willen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek van Matthijs Bal, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit . Hij publiceerde onlangs, samen met  Simon de Jong, Paul Jansen en Arnold Bakker , Motivating Employees to Work Beyond Retirement: A Multi-Level Study of the Role of I-Deals and Unit Climate, een artikel over de relatie tussen het succes van I-deals en organisatiecultuur.  De onderzoekers onderscheiden twee soorten I-deals. Aan de ene kant de afspraken die gaan over het flexibel maken van arbeid; werktijden, vrije dagen, parttime werken. Aan de andere kant zijn er de zogenoemde ontwikkelings I-deals; afspraken over scholing en andere mogelijkheden om bij te blijven. Om deze laatste tot een succes te maken is het belangrijk dat organisaties een cultuur creëren waarin verschillen tussen medewerkers worden toegelaten, geaccepteerd en omgezet in individuele afspraken over werk en ontwikkeling.

Maatwerk voor iedereen ongeacht leeftijd? ‘Of het nu om 50-plussers gaat of een vertegenwoordiger van de generatie Einstein, in iedere generatie heb je avonturiers en zekerheidszoekers,’  stelt Aukje Nauta.  ‘Veel organisaties gaan ervan uit dat de jongere generatie echt anders is dan de good old babyboomer.  Maar ik vraag mij dat wel eens af.  Veel van mijn studenten zien zichzelf in de toekomst bij voorkeur in een vaste baan werken. Er zijn volgens mij meer verschillen binnen generaties dan er tussen. Organisaties moeten daarom hun organisatiecultuur aanpassen zodat er meer ruimte komt voor I-deals’.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons