In dit dossier verzamelen we artikelen, video's, onderzoek, publicaties en websites met informatie over Duurzame Inzetbaarheid. Aanvulling? Laat het ons weten!

Meetinstrumenten
Toolbox Duurzame inzetbaarheid Diverse meetinstrumenten in een overzicht.

Blik op werk Website met meetinstrument zoals de workability index en de werkscan.

Werkbelevings- en gezondheidsonderzoek SKB.

Loopbaan potentieel methodiek 

Publicaties

Whitepaper I-deals - Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Guurtje van Sloten

The Sloan Centre of Aging at work. Literatuurdatabase  met engelstalige peer-reviewed artikelen.

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Een integrale benadering voor organisaties.

Proefschriften
M.R. Cozijnsen: “Retirement in transition. Dutch retirees in a changing social” 
Als mensen met pensioen gaan hebben ze opeens veel meer vrije tijd en zien ze hun collega’s niet meer dagelijks. Er verandert op dat moment dus veel in iemands leven. Rabina Cozijnsen onderzocht hoe de invloed van pensionering op iemands leven is veranderd in de jaren negentig tot nu. Het blijkt dat na pensionering vriendschappelijke relaties met collega’s vaker blijven bestaan en dat steeds meer gepensioneerden lid zijn van een sportclub en actief sporten.” Korte beschrijving en filmpje

Karen Oude Hengel: “Sustainable employability of construction workers”  
Om duurzame inzetbaarheid bij werknemers met fysiek zwaar werk te bevorderen zijn beleid en interventieprogramma’s nodig die zich richten op het werkvermogen en de gezondheid van de werknemers. Samenvatting

Tools
Model voor loopbaanlange fitheid 

Toolbox Duurzame Inzetbaarheid 

Praktijkvoorbeelden Duurzame Inzetbaarheid van 100 bedrijven 

Kansen benutten - voor werknemers

Een gezonde werkplek/Healthy Workspace. Tools en hulpmiddelen 

Toolkit gezond werken 

Check je werkstress-app https://www.facebook.com/checkjewerkstress/app_382042151933513

Subsidies
Instituut Gak. Een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons