Neemt Het Nieuwe Werken een grote vlucht? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland, in het programma Monitoring van Arbeid.
Op basis van nieuwe dataverzameling en koppeling van databronnen brengt TNO met het programma Monitoring van Arbeid de trends in arbeid in kaart. Daarmee faciliteert TNO Hoverheden, sociale partners, brancheorganisaties, sociale zekerheidsinstellingen en bedrijven bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen.
 
De databronnen
De data, cijfers en statistieken over werkend Nederland zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoeken, zoals de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, de Werkgevers Enquête Arbeid en de Zelfstandige Enquête Arbeid 
 
Publicaties
De bijbehorende onderzoeksrapporten en publicaties van het programma Monitoring van Arbeid bieden inzicht in de meest actuele stand van zaken op elk van deze onderwerpen.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons