Kun je kandidaten die faken opsporen door middel van eye tracking? Geven careerroles die goed bij je passen je meer voldoening in je werk? In Amerika floreert onderzoek naar Assessment en Selectie. Maar in Nederland is dit onderzoeksterrein in de psychologie juist aan het verdwijnen, stelt Marise Born, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Zij nam, samen met haar collega Rob Meijer, hoogleraar aan de Universiteit Groningen, het initiatief voor het opzetten van een netwerk van onderzoekers: Dutch Flemish Network for Recruitment and Selection Research. Jaarlijks organiseren zij een conferentie. Dit jaar is hiervan voor het eerst een toegankelijk praktijkverslag gemaakt. Doel is de afstand tussen onderzoek en praktijk te verkleinen. Reacties worden zeer op prijs gesteld. Marise Born: ‘We willen de kwaliteit van het onderzoek in Nederland en Vlaanderen verbeteren en het vakgebied nieuw leven inblazen. Daarnaast zijn we op zoek naar manieren om de kloof tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk te overbruggen. Daarom publiceren we bewust niet alleen in internationaal gerenommeerde tijdschriften. Het praktijkverslag van de conferentie dat dit jaar is gemaakt door Nico Smid is een eerste stap.’

Voorspellende waarde persoonlijkheidsonderzoek
Wat kwam er tijdens de afgelopen conferentie aan de orde? Marise Born: Een belangrijke vraag voor zowel onderzoek als praktijk is hoe de voorspellende waarde van persoonlijkheidsonderzoek te verbeteren is. Robert Tett, een befaamd aan de universiteit van Tulsa in de Verenigde Staten, presenteerde zijn ideeën daarover. Daarnaast waren er presentaties van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers over onder meer:

  • Hoe komt het dat allochtone kandidaten in het nadeel zijn bij selectieprocedures, speelt de beoordeling van het CV hier al een rol?
  • Geven careerroles die goed passen bij je persoonlijkheid meer voldoening in het werk?
  • Is het mogelijke ‘faken’ van kandidaten te signaleren d.m.v. eye tracking (het volgen van oogbewegingen)?
  • Heeft instructie van acteurs effect op de mate waarin kandidaten het op te roepen gedrag tijdens opdrachten ook daadwerkelijk vertonen?

Relevant voor de praktijk?
Marise Born: ‘Direct toepasbare onderzoeksresultaten liggen bijvoorbeeld op het terrein van selectie van allochtone kandidaten. Maar ook onderzoeksbevindingen over het trainen van acteurs bij assessment centers levert relevante kennis voor de praktijk. Acteurs hebben een belangrijke rol als het gaat om het oproepen van relevant gedrag. Als het te beoordelen gedrag niet goed wordt opgeroepen, kan het ook niet betrouwbaar beoordeeld worden.
Faken is een relevant onderwerp voor de praktijk: mensen zijn via internet goed voorbereid op psychologische tests, worden steeds gehaaider en faken ligt dan op de loer. We zijn op zoek naar technieken om faken te tackelen. De eerste experimenten met eye tracking tonen aan dat daar mogelijk een oplossing ligt, hoewel de techniek nog lang niet klaar is om in de praktijk te worden toegepast.’

Wat gaat het netwerk komende tijd ondernemen? Marise Born: ‘We willen graag weten hoe het praktijkverslag wordt beoordeeld: Is het interessant, sluit het aan bij vragen die leven in de praktijk? Dan is het misschien een goed idee om volgend jaar opnieuw een praktijkverslag te maken. Uiteindelijk hebben we ook input nodig vanuit de praktijk om de juiste onderzoeksonderwerpen te bepalen. Door technologische ontwikkelingen is het werkveld in ontwikkeling, neem bijvoorbeeld de webcamtest en serious gaming, daar is nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Het praktijkverslag van de conferentie is vooral ook een uitnodiging om te reageren. Wat is relevant, welke vragen leven er, hoe is meer uitwisseling tussen onderzoek en praktijk op gang te brengen? Uiteindelijk zouden we veel vaker samen op kunnen trekken. Ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor organisaties kan heel goed samengaan met onderzoek, dan is er voor beide parijen een interessant resultaat te behalen. Ik hoop dat er veel reacties op komen en dat er misschien in de vorm van een expertmeeting een vervolgactiviteit aan te koppelen is.’

Download hier het praktijkverslag van de conferentie: Meten is weten?

Uw reactie via de website wordt zeer op prijs gesteld

Op 16 oktober 2009 vond de vierde bijeenkomst plaats van het Dutch Flemish Network for Recruitment and Selection Research. Nico Smid van Picompany maakte het praktijkverslag. De verslaglegging en vertaling van de bevindingen naar de praktijk werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek.

Meer informatie: http://www.eur.nl/fsw/psychologie/research/onderzoekswebsites/rsr/home/

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons