Werkstress kan een precair onderwerp zijn. Leren van beschreven best practices is daarom van toegevoegde waarde. Een van de praktijkvoorbeelden die te vinden is op het Sloan Centre for Aging and Work biedt hiervoor een goed aanknopingspunt: een case study uit 2010 van Cemex. ​

Gezondheids en Welzijn initiatieven
Cemex is wereldwijd (met vestigingen in de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika, Afrika Midden-Oosten en Azie) een groot productiebedrijf met 47.000 medewerkers. De CEMEX Gezondheids en Welzijn Initiatieven zijn gefocust op de lichamelijke veranderingen die gevolg zijn van het ouder worden waarbij als bedrijfseconomische factoren in de interventie meegenomen werden:

  1. Stress als gezondheidsrisico.
  2. Verzuim en productiviteit.
  3. Gezondheidstoestand van de werknemers. Zo kampen bijvoorbeeld 6 op de 10 werknemers met overgewicht. 

Een aantal van de programma’s biedt hulpmiddelen om met aandoeningen om te gaan waarmee men vaker geconfronteerd wordt naarmate men ouder wordt (zoals diabetes, hoge bloeddruk, depressie, hoge cholesterol, hartaanvallen). Punt van zorg daarbij was het feit dat steeds meer jongere werknemers gediagnosticeerd werden met deze aandoeningen. 

Interventie
Als doelstelling van het Cemex project werd geformuleerd: het verbeteren van de productiviteit (daling ziekteverzuim) en het verbeteren van de gezondheid van werknemers (waaronder Stress verminderen). Een van de componenten ervan was het Online Stress Management Seminar dat voor het eerst gelanceerd werd als pilotproject in 2009. 
Het seminar richt zich op stressbeoordeling, stressmanagement en het verstrekken van algemene informatie over de omgang met veel voorkomende stressoren onder werknemers. Het programma volgt de werknemer voor een jaar. Het seminar maakt gebruik van data uit stress studies van de afgelopen 10 jaar om aanbevelingen voor stressmanagement van werknemers te doen.
Verder werden maandelijkse mails naar de werknemers verzonden om hen aan het voortzetten van de dialoog over stress-management te herinneren. Belangrijk binnen het project was dat alle informatie vertrouwelijk bleef en dat medewerkers werden aangemoedigd om contact op te nemen met de medische directeur van de inrichting, die altijd beschikbaar is om hulp en extra begeleiding te bieden.

Resultaten en ervaringen 
De resultaten en effecten van de welzijn-initiatieven op CEMEX waren onder andere: minder verzuim, het verminderen van gezondheidszorgkosten die op korte termijn ontstaan, 25% van de werknemers hebben deelgenomen aan het Online Stress Management Seminar, 92% van de deelnemers vindt het online seminar een "uitstekende" optie voor het aanpakken van stressmanagement, 8% vinden het online seminar een "zeer goede" optie.
Het is voor bedrijven mogelijk om maatregelen te nemen die de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen, zelfs in tijden wanneer de financiële middelen beperkt zijn. Het verstrekken van kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de gezondheid tegen een lage kostprijs, zoals CEMEX's Online Stress Management Seminar, resulteert in een win-win situatie voor zowel de medewerkers als het bedrijf. De online technologie maakt het CEMEX mogelijk om meer mensen wereldwijd te bereiken en ze steunt tevens het streven naar een cultuur van gezondheid. Om te profiteren van de online programma’s moeten echter alle medewerkers wel toegang hebben tot computers en weten hoe zij die moeten gebruiken.
Wel is het cruciaal om gezondheid en welzijn data vertrouwelijk te behandelen om zo vertrouwen bij de medewerkers op te kunnen bouwen. Toegankelijkheid is de sleutel voor een internationaal bedrijf. CEMEX gebruikt daarin een combinatie van online en face-to-face trainingen. De mogelijkheid om de gezondheid en welzijn cursussen op eigen tempo af te ronden is bovendien gerelateerd aan de tevredenheid van de medewerkers over het programma.

Toekomstplannen
In de toekomst wil CEMEX de volgende stappen van het Online Stress Management Seminar realiseren:

  • Deelname van werknemers verhogen. Bedrijfsleiders voorspellen dat binnen een jaar 25.000 medewerkers aan het programma deel zullen nemen.
  • CEMEX zal voor shiftwerkers tijdens de tweede fase van de uitvoering van programma kiosken op de fabriekswerkvloer introduceren.
  • In de komende vijf jaar wil CEMEX ernaar streven om 100% deelname aan het Online Stress Management Seminar te bereiken.

Lees meer 
Meer over deze case study vindt u op de site van het Sloan Centre for aging at work.
 

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons